Avlysning / flytting av Andenes 16. – 18.juni.

Avlysning / flytting av Andenes 16. – 18.juni.

Sent torsdag kveld 1.juni mottok styreleder og nestleder mail fra Frode Lerstein og Hanne Adolfsen hvor de informerte om at Asker HK og Andenes HK ser seg nødt til å avlyse Midtsommerfestivalen fredag 16.juni og Midnattsolfestival lørdag 17.juni og søndag 18.juni. Årsaken er at fiskerne på Andenes har fått utvidet fiskesesongen etter blåkveite grunnet dårlig vær den siste tiden. Sesongen er blitt utvidet til kvotene er oppfisket. Dette medfører at båtene som skulle delta i konkurransene ikke er tilgjengelige for oss havfiskere.
Avlysningen er altså vel begrunnet etter styrets mening.

Asker HK og Andenes HK ønsker likevel å gjennomføre årets konkurranser på Andøya. Styret har mottatt søknad fra klubbene om å flytte festivalene til helgen 25. – 27.august.

Gjennom flere mail og telefonsamtaler er styrets leder og nestleder blitt informert om det arbeid som Frode har utført for å sikre at arrangementene kan gjennomføres denne helgen. Og kun denne helgen. Han har vært i kontakt med fiskeridepartementet, båtførere, fiskemottaket og overnattingstedene. Han har videre undersøkt transportmulighetene ( Frode vil komme tilbake til dette i eget skriv ).

Frode Lerstein/Hanne Adolfsen sier i mail vedr. avlysning :
Alle bookinger på overnattinger er blitt flyttet til nevnte datoer.
Merutgifter på endringav flybilletter vil bli vurdert refundert ( må dokumenteres )
Startkontigenter blir refundert til alle som ikke deltar 25. – 27.august.

Styret i NHF er opptatt av at vi skal få arrangert / gjennomført så mange konkurranser som mulig. Værgudene er dessverre ikke alltid på vår side og vi er naturlig nok 100% avhengige av at velvillige båtførere stiller opp slik at vi kan få komme oss ut på havet.
Styret i NHF innvilger herved søknaden fra Asker HK og Andenes HK om å gjennomføre Midtsommerfestivalen fredag 25.august og Midnattsolfestivalen lørdag 26. og 27.august. Redigerte annonser er allerede mottatt og lagt ut på hjemmesiden. Ny påmeldingsfrist er satt til 30.juni.
Styret er klar over at konkurransene på Andøya vil kollidere med Østfold- og Engelsviken festivalene, men viser her til nord/sør-regelen.

Styret mener det er prisverdig det arbeid Frode, Hanne og andre frivillige har gjort for å få gjennomført konkurransene på Andøya. Vi trenger ildsjeler i slike stunder. Stå på videre Frode J .

Leder Roar Sandvoll er som alltid tilgjengelig på mail sandvoll@hummeren.no

Med vennlig hilsen på vegne av styret NHF
Leder Roar Sandvoll

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg

Velkommen Lofoten HK

Det er med stor glede vi i Norges Havfiskeforbund kan ønske den nyetablerte klubben Lofoten Havfiskeklubb velkommen i forbundet. Lofoten HK vil være arrangør under

Les videre »