Bli medlem

Medlem i eksisterende klubb eller individuelt medlem?

1. Norges Havfiskeforbund ønsker primært at nye medlemmer melder seg inn i en eksisterende klubb dersom dette passer.

2. Det er imidlertid anledning til å tegne individuelt medlemskap dersom du ikke ønsker, eller det ikke passer, å være medlem i en av våre mange klubber. Kontingent for individuelt medlemskap er kr. 200,- pr. år både for junior- og seniorklassene.

Ny klubb

1. En gruppe kan søke om medlemskap som selvstendig klubb.

2. Dersom klubben / gruppa har over 10 medlemmer kan den stille med 1 delegat på Norges Havfiskeforbunds generalforsamling.

3. Det må sendes inn oversikt over styrets sammensetning og navneliste med adresser på medlemmene, som alle vil få tilsendt medlemsbladet Havfiskeren når kontingent er betalt til Norges Havfiskeforbund.
Kontingenten er for tiden : Kr 200,- for senior, kr. 100,- for junior. 

Nye medlemmer innmeldt etter 30. juni betaler halv kontingent.

Juniorklassen er åpen for gutter og piker fra fylte 14 år og ut det året de fyller 18 år. Herre- og dameklassene fra det året de fyller 19 år.

Frist for medlemslister og innbetaling er 28. februar.

Innmelding sendes til:

Norges Havfiskeforbund, v/Roar Sandvoll Alternativt kontakt en av styremedlemmene.

Kontingenten betales inn til: Bankgiro  2230 26 84263
Medlemslister sendes også pr.ddt. til formann Roar Sandvoll

Skjema for å sende inn medlemslister finner du på https://norgeshavfiskeforbund.no//skjemaer/