Brev fra lederen

Hei alle fiskevenner………og spesielt klubbledere med styremedlemmer

Sesongen er på hell og årets Norges Cup er historie. Totalt ble det arrangert 21 NC konkurranser i år.
Styret vil starte med å gratulere klassevinnerne i NC 2019;
Herre Bjørn Bakkelid, Oslo HK Herre Petter Skudal, Oslo HK Herre Jarle Reitan, Båstad HK
Dame Torunn Handeland, Oslo HK Senior Roar Sandvoll, Stavanger Deep Sea FC
Junior Tobias Baltersen, Båstad HK
Årsaken til 3 klassevinnere i herreklassen ligger i det som er gjeldende regel for NC premiering ;
Hver deltager får sine 5 beste poengsummer som tellende resultat.
Styret vil minne om at fristen for innsending av søknad om NC 2020 er som vanlig 1.desember.
Nordfjord HK er allerede tildelt NM i Havfiske 2020 som blir arrangert på Måløy 12. og 13.juni. Det
var som sagt 21 NC i år, men mye tyder på at dette antallet vil stige til neste år ��

Medlemstallet innmeldt i NHF har i mange år vært nedadgående. Årsakene til dette er mange, og
tema har vært mye diskutert på Lederkonferansen. Men også her mener styret at det er gode
grunner til å tro at vår felles medlemsgruppe vil øke i omfang neste år. Der er klubber som allerede
har stigning i medlemstallet og styret forventer ett par nye klubber inn i familien neste år.
Men, det har dessverre kommet styret for øre at der er klubber som ikke melder inn alle sine
medlemmer til NHF. Om dette er bare falske rykter vil forhåpentligvis bli avdekket på neste års
lederkonferanse. Styret oppfordrer alle klubbledelser til å sjekke sine medlemslister og få disse
ajourført med NHF innmeldelser så snart som mulig, senest 31.desember.
En liten påminnelse i samme slengen, medlemslistene for 2020 skal også inneholde fødselsår (ikke
dato). Dette er vedtatt i flertall; prøveår i 2019, pålegges i 2020.

Tiden er inne for å tenke på forslag til tema under lederkonferansen, eventuelle forslag til endringer
på vedtekter, på våre konkurranseregler og søknad NM 2021. Dette skal være styret i hende innen 2
måneder før ledersamlingen/generalforsamlingen som finner sted på Hummeren Hotell i Tananger
helgen 7. og 8.mars. Forslag sendes styret innen 7.januar til styret ved sandvoll@hummeren.no
Styremedlem og sekretær Hilde Skiffard har bedt om permisjon fra sitt verv inntil videre grunnet
lengre opphold i Sør-Amerika. Styret er meget takknemlig for at æresmedlem Leif Nygård med sin
erfaring vil bistå styret som midlertidig sekretær. Takker så mye, Leif.
Styret vil ha sitt arbeidsmøte helgen 10-12.januar.

Styret ønsker alle medlemmer med sine familier en riktig god førjulstid i visshet om at vi går ett
spennende fiskeår i møte.

På vegne av styret i NHF
Roar Sandvoll
Leder Alttid tilgjengelig på 901 22 372 / sandvoll@hummeren.no

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg

Sommerhilsen

Hei alle havfiskevenner. Her er en liten sommerhilsen fra styret til dere alle midt i ferien. Jeg håper alle har det bra og at dere

Les videre »