Eigerøynappet & 4 mannslag

Eigerøynappet
25.sep.21
Herrer
Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
5900 Are Andersen Torungen Torungen 1 199,400
4164 Thomas Skarstein NJHK NJHK1 194,640
4337 Tor Arne Rygg Oslo Oslo 1 194,280
4321 Lars Hellum Oslo Oslo 1 191,373
4152 Kjell G Skjæveland NJHK NJHK1 189,355
4195 Crister Danielsen NJHK NJHK2 180,195
5987 Rune Skåland Torungen Torungen 1 174,253
5914 Dagfinn Dahl Torungen Torungen 1 166,089
4127 Torstein Osmundsen NJHK NJHK2 163,524
5963 Øyvind Sundet Torungen Torungen 1 126,400
4302 Bjørn Bakkelid Oslo Oslo 1 114,359
5088 Aleksander Cristensen NJHK NJHK2 112,327
4136 Bjørn Stein NJHK NJHK1 103,506
5976 Flemming A Glutch Torungen Mix 1 97,383
4229 Idar Westergard NJHK NJHK2 87,851
3509 Johan Gard Nordvegen Mix 2 58,415
Damer
Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
3502 Anne-Grete Sætherø Nordvegen Mix 2 176,178
Junior
Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
Ingen deltagere
Senior
Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
5929 Arne Omholt Torungen Mix 1 160,680
4344 Sven Solbakken Oslo Oslo 1 129,680
5924 Leif G Nygård Torungen Mix 1 103,277
6336 Frode Lærstein Trondhjem Mix 1 82,702
4110 Bent Fiane NJHK NJHK1 75,527
Største fisker
Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Art Vekt
4152 Kjell G Skjeveland NJHK Torsk 4,980
4344 Sven Solbakken Oslo Hyse 3,680
5929 Arne Omholdt Torungen Lange 3,440
5929 Arne Omholdt Torungern Torsk 2,980
4195 Christer Danielsen NJHK Lange 2,860
5963 Øyvind Sundet Torungen Lyr 2,720
5900 Are Andersen Torungen Hyse 2,480
5914 Dagfinn Dahl Torungen Hyse 2,260
3502 Anne Grete Sætherø Nordvegen Hyse 2,200
4302 Bjørn Bakkelid Oslo Sei 2,020
Lag
Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag poeng dag 1 Poeng dag 2 Sammenlagt 2 dager
4321 Lars Hellum Oslo Oslo 1 191,373 219,800 411,173
4337 Tor Arne Rygg Oslo Oslo 1 194,280 158,696 352,976
4344 Sven Solbakken Oslo Oslo 1 129,680 219,067 348,747
4302 Bjørn Bakkelid Oslo Oslo 1 114,359 147,151 261,510
629,692 744,714 1 374,406
5987 Rune Skåland Torungen Torungen 1 174,253 213,010 387,263
5900 Are Andersen Torungen Torungen 1 199,400 171,440 370,840
5963 Øyvind Sundet Torungen Torungen 1 126,400 143,381 269,781
5914 Dagfinn Dahl Torungen Torungen 1 166,089 88,101 254,190
666,142 615,933 1 282,074
4195 Crister Danielsen NJHK NJHK 2 180,195 123,749 303,944
5088 Aleksander Cristensen NJHK NJHK 2 112,327 158,480 270,807
4127 Torstein Osmundsen NJHK NJHK 2 163,524 99,036 262,559
4229 Idar Westergård NJHK NJHK 2 87,851 113,355 201,206
543,897 494,619 1 038,516
4152 Kjell G Skjæveland NJHK NJHK 1 189,355 120,227 309,582
4164 Thomas Skarstein NJHK NJHK 1 194,640 94,292 288,932
4136 Bjørn Stein NJHK NJHK 1 103,506 154,927 258,433
4110 Bent Fiane NJHK NJHK 1 75,527 104,395 179,921
563,028 473,841 1 036,869
5929 Arne Omholt Torungen Mix 1 160,680 198,160 358,840
5976 Flemming A Gluch Torungen Mix 1 97,383 168,000 265,383
6336 Frode Lærstein Trondhjem Mix 1 82,702 124,616 207,318
5924 Leif G Nygård Torungen Mix 1 103,277 90,938 194,215
444,042 581,714 1 025,756
3502 Anne Grete Setherø Nordvegen Mix 2 176,178 149,828 326,006
3509 Johan Gard Nordvegen Mix 2 58,415 104,938 163,352
4155 Karl Johan Nilson NJHK Mix 2 0,000 147,529 147,529
4111 Kjell finnesand NJHK Mix 2 0,000 33,222 33,222
234,592 435,517 670,109