Lederkonferansen / Generalforsamlingen blir på Hummeren Hotell i Tananger helgen 5. – 6.mars.
LK / GF er på mange måter årets viktigste begivenhet for vår organisering av havfiskesporten i Norge.
Det er i løpet av denne helgen vi skal oppsummere året som gikk og det er denne helgen vi skal bli enige om hva medlemsklubbene har å forholde seg til vedrørende regelverk og vedtekter.

Minner om at forslagsendringer må være sendt styret inne 8 uker før vi møtes i Tananger ( senest 5.januar ).

Innkalling Lederkonferansen og Generalforsamlingen 2016