Fiskefestivalene i Harstad

Da var fiskefestivalen i Harstad for 2018 over for denne gang.

I Harstad fisket totalt 31 deltakere. Noen fisket bare en dag.

Det var 5 Damer, 13 Herrer, 1 Junior og 12 Senior

Været på årets festival var greit, Litt ruskevær når vi gikk ut på Lørdagen, men det roet seg fort.

Festivalen hadde vi som årene før på kulturhuskaien. Vi er veldig fornøyd med plassen nå som det er kommet ny flytebrygge ved kaien. Dette gjør at av og påstigning i båt blir enklere. Vi blir å bruke samme området til neste års NM.

Bilde fra Kaien hvor vi hadde innveiing, salg av fiskeutstyr og kiosk. Som bildet viser satte vi som vanlig opp telt, bord og stoler til deltakere og tilskuere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Også i år hadde vi konkuranssen om å gjette rett vekt på størst fisk. Vinneren får hele potten. Fredag vant Kristian Waage fra Harstad, mens på Lørdag vant Dagfinn Karlsen fra Ski.

Fisket i Harstad kunne vært bedre. Vi så mye fisk på loddet, men når fisken ikke er bitevillig, så blir det vanskelig å få den uansett hvor mye fisk det var. Tidvis kunne man se at det kokte med fisk i havet ved båten, mens andre ganger var det dødt hav igjen.

Fisket foregikk i år litt sprett. Det ble fisket ved Rogla, Kjøtta/Åkerøy, Mefjæringen og Havnebassenget.

 

På bilde under ser vi en fin mix av Svensk, Norsk og Tyske fiskevenner.

Fra venstre: Juha Rautavuoma(Pighunters), Andre Martinsen(Båstad), Jurgen Winter og Christian Plötz(ASV Eifeler Heringsjäger).

Fotograf: Stefan Falck(Pighunters)

På bilde under ser vi Obersten komme inn med mannskapet sitt etter endt fiske på Fredagen.

På båten(JØRN ROAR) var: Morten Østli(Auskog Høland), Bjørn Grepperud(Båstad), Svein Erling Smoland(Trondheim, Dagfinn Karlsen(Ski) og Rolf Knudsen(Torungen).

 

Resultatliste fredag

Herrer
Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
1 2843 John Eilif Johansen Harstad ASVEH 83,75
2 4321 Lars Hellum Oslo HK Mix 2 73,55
3 9502 Christian Plötz Individuell ASVEH 44,15
4 2845 Anders Dalvik Harstad Pighunters 38,75
5 2124 Andre Martinsen Båstad Mix 2 38,2
6 9500 Jurgen Winter Individuell ASVEH 34,95
7 2813 Kristian Waage Harstad Harstad 1 21,85
8 9504 Juha Rautavuoma Pighunters Pighunters 18,55
9 4344 Sven Halvor Solbakken Oslo HK Mix 2 17,65
10 1609 Morten Østli Aurskog Høland Mix 1 14,1
11 2816 Andreas Martinsen Harstad Harstad 1 11,85
Damer
Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
1 2842 Johanne Årsand Harstad Harstad 2 18,4
2 1204 Kari Damstuen Akershus Mix 1 7,05
3 2839 Asbjørg Skarstein Harstad Harstad 2 6,6
4 2825 Nina Vasbotten Individuel ASVEH 6,1
5 2844 Hanne Adolfsen Harstad Harstad 2 2,3
Junior
Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
1
2
Senior
Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
1 5023 Roar Sandvoll SDSFC Mix 3 73,7
2 2847 Svein Sellevoll Harstad Harstad 1 49
3 9505 Stefan Falck Pighunters Pighunters 46,25
4 6313 Svein Erling Smolan Trondheim Mix 2 27,3
5 5312 Dagfinn Karlsen Ski Mix 3 22,05
6 9506 Kenneth Dunbäck Pighunters Pighunters 19,35
7 2106 Bjørn Grepperud Båstad Mix 3 15,65
8 2841 Roald Årsand Harstad Harstad 2 15,6
9 5918 Rolf Knudsen Torungen Mix 1 13,85
10 5327 Fred Mørstad Ski Mix 3 10,55
11 2806 Jan Larsen Harstad Harstad 1 10,35
12 1202 Finn Kristiansen Akershus Mix 1 8,05
Største fisker
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Art Vekt
1 2843 John Eilif Johansen Harstad Kveite 16,10
2 9502 Christian Plötz Individuel Torsk 12,95
3 2124 Andre Martinsen Båstad Torsk 12,90
4 5023 Roar Sandvoll SDSFC Torsk 11,85
5 2843 John Eilif Johansen Harstad Torsk 11,05
6 9505 Stefan Falck Pighunters Sei 10,45
7 2124 Andre Martinsen Båstad Sei 8,50
8 9504 Juha Rautavuoma Pighunters Sei 7,10
9 6313 Svein-Erling Smolan Trondheim Brosme 6,15
10 4321 Lars Hellum Oslo Sei 6,00
11 2106 Bjørn Grepperud Båstad Kveite 5,40
Lag
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
2825 Nina Vasbotten Harstad ASV Eifeler Heringsjäger 6,100
9500 Jurgen Winter Individuel ASV Eifeler Heringsjäger 34,950
9502 Christian Plötz Individuel ASV Eifeler Heringsjäger 44,150
2843 John Eilif Johansen Harstad ASV Eifeler Heringsjäger 83,750
1 168,950
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
2124 Andre Martinsen Båstad Mix 2 38,200
4344 Sven Halvor Solbakken Oslo Mix 2 17,650
4321 Lars Hellum Oslo Mix 2 73,550
6313 Svein-Erling Smolan Trondheim Mix 2 27,300
2 156,700
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
2845 Anders Dalvik Harstad Pighunters 38,750
9504 Juha Rautavuoma Pighunters Pighunters 18,550
9505 Stefan Falck Pighunters Pighunters 46,250
9506 Kenneth Dunbäck Pighunters Pighunters 19,350
3 122,900
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
5327 Fred Mørstad Ski Mix 3 10,550
5023 Roar Sandvoll SDSFC Mix 3 73,700
5312 Dagfinn Karlsen Ski Mix 3 22,050
2106 Bjørn Grepperud Båstad Mix 3 15,650
4 121,950
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
2813 Kristian Waage Harstad Harstad 1 21,850
2816 Andreas Martinsen Harstad Harstad 1 11,850
2847 Svein Sellevoll Harstad Harstad 1 49,000
2806 Jan Larsen Harstad Harstad 1 10,350
5 93,050
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
1204 Kari Damstuen Akershus Mix 1 7,050
1609 Morten Østli Auskog Høland Mix 1 14,100
5918 Rolf Knudsen Torungen Mix 1 13,850
1202 Finn Kristiansen Akershus Mix 1 8,050
6 43,050
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
2844 Hanne Adolfsen Harstad Harstad 2 2,300
2842 Johanne Årsand Harstad Harstad 2 18,400
2839 Asbjørg Skarstein Harstad Harstad 2 6,600
2841 Roald Årsand Harstad Harstad 2 15,600
7 42,900

 

En av båtene som vi har brukt mest. <ÅRNES> Fantastisk fin båt med en knallgod skipper.

Resultat Lørdag

Herrer
Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
1 9502 Christian Plötz Individuel ASV Eifeler Heringsjäger 97,7
2 2843 John Eilif Johansen Harstad ASV Eifeler Heringsjäger 90,35
3 9504 Juha Rautavuoma Pighunters Pighunters 80,8
4 2813 Kristian Waage Harstad Harstad 1 38,75
5 2124 Andre Martinsen Båstad Mix 2 38,15
6 9500 Jurgen Winter Individuel ASV Eifeler Heringsjäger 32,75
7 4344 Sven Halvor Solbakken Oslo Mix 2 28
8 4321 Lars Hellum Oslo Mix 2 22,9
9 2845 Anders Dalvik Harstad Pighunters 20,6
10 9501 Werner Etzkorn Individuel ASV Eifeler Heringsjäger 18,45
11 1609 Morten Østli Auskog Høland Mix 1 17,5
12 2819 Tom-Erik Larsen Harstad Harstad 1 13,65
Damer
Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
2 1204 Kari Damstuen Akershus Mix 1 26,45
3 2842 Johanne Årsand Harstad Harstad 2 10,6
Junior
Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
1 2837 Tobias Brøsholen Harstad Harstad 2 18,85
2
Senior
Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
1 5312 Dagfinn Karlsen Ski Mix 3 105,75
2 2806 Jan Larsen Harstad Harstad 1 90,8
3 5327 Fred Mørstad Ski Mix 3 44,75
4 9505 Stefan Falck Pighunters Pighunters 39,95
5 6313 Svein Erling Smolan Trondheim Mix 2 35,55
6 2847 Svein Sellevoll Harstad Harstad 1 35,25
7 1202 Finn Kristiansen Akershus Mix 1 29,35
8 5918 Rolf Knudsen Torungen Mix 1 28,1
9 9506 Kenneth Dunbäck Pighunters Pighunters 19,55
10 5023 Roar Sandvoll SDSFC Mix 3 18,15
11 2841 Roald Årsand Harstad Harstad 2 17,25
12 2106 Bjørn Grepperud Båstad Mix 3 9,25
Største fisker
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Art Vekt
1 2806 Jan Larsen Harstad Torsk 18,8
2 9505 Stefan Falck Pighunters Torsk 14,05
3 5312 Dagfinn Karlsen Ski Torsk 13,5
4 2843 John Eilif Johansen Harstad Torsk 12,25
5 4344 Sven Halvor Solbakken Oslo Torsk 11,4
6 5312 Dagfinn Karlsen Ski Torsk 11
7 5312 Dagfinn Karlsen Ski Torsk 8,9
8 5327 Fred Mørstad Ski Kveite 8,15
9 2819 Tom-Erik Larsen Harstad Sei 6,8
10 5918 Rolf Knudsen Torungen Torsk 4,75
11 6313 Svein Erling Smolan Trondheim Gråsteinbit 2,1
Lag
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
9500 Jurgen Winter Individuel ASV Eifeler Heringsjäger 32,750
9502 Christian Plötz Individuel ASV Eifeler Heringsjäger 97,700
9501 Werner Etzkorn Individuel ASV Eifeler Heringsjäger 18,450
2843 John Eilif Johansen Harstad ASV Eifeler Heringsjäger 90,350
1 239,250
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
2847 Svein Sellevoll Harstad Harstad 1 35,250
2813 Kristian Waage Harstad Harstad 1 38,750
2819 Tom-Erik Larsen Harstad Harstad 1 13,650
2806 Jan Larsen Harstad Harstad 1 90,800
2 178,450
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
5327 Fred Mørstad Ski Mix 3 44,750
5023 Roar Sandvoll SDSFC Mix 3 18,150
5312 Dagfinn Karlsen Ski Mix 3 105,750
2106 Bjørn Grepperud Båstad Mix 3 9,250
3 177,900
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
2845 Anders Dalvik Harstad Pighunters 20,600
9504 Juha Rautavuoma Pighunters Pighunters 80,800
9505 Stefan Falck Pighunters Pighunters 39,950
9506 Kenneth Dunbäck Pighunters Pighunters 19,550
4 160,900
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
6313 Svein Erling Smolan Trondheim Mix 2 35,550
2124 Andre Martinsen Båstad Mix 2 38,150
4344 Sven Halvor Solbakken Oslo Mix 2 28,000
4321 Lars Hellum Oslo Mix 2 22,900
5 124,600
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
1609 Morten Østli Auskog Høland Mix 1 17,500
5918 Rolf Knudsen Torungen Mix 1 28,100
1202 Finn Kristiansen Akershus Mix 1 29,350
1204 Kari Damstuen Akershus Mix 1 26,450
6 101,400
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
2837 Tobias Brøsholen Harstad Harstad 2 18,850
2841 Roald Årsand Harstad Harstad 2 17,250
2842 Johanne Årsand Harstad Harstad 2 10,600
0,000
7 46,700

 

2 mannslag Fredag:

1 Plass: Roar Sandvoll 73,70kg og Lars Hellum 73,55kg Total – 147,25kg

2 Plass: Lars Hellum 73,55kg og Andre Martinsen 38,20kg – Total 111,75kg

3 Plass: Svein Erling Smoland 27,30kg og Roar Sandvoll 73,70kg – Total 101,00kg

 

2 mannslag Lørdag

1 Plass: Fred Mørstad 44,75kg og Dagfinn Karlsen 105,75kg – Total 150,50kg

2 Plass: Jürgen Winther 32,75kg og Christian Plötz 97,70kg – Total 130,45kg

3 Plass: Kristian Waage 38,75kg og  Jan Larsen 90,80kg – Toalt 129,55kg

 

Fest og premieutdeling hadde vi på swingklubbens lokaler midt i byen. Vi har dessverre vært dårlig å ta bilder fra festen og premieutdelingen, men skal huske på det til neste år J

 

Til slutt vill vi i Harstad havfiskeklubb takke alle deltakerne som tok turen til Harstad for å fiske og håper vi ser dere alle igjen til neste år på NM J

 

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg