Fredning av torsk i Oslofjorden

Klubbene i Norges Havfiskeforbund viser ansvar !

I Norges Havfiskeforbund sine vedtekter står det blant annet at ett av våre formål er å arbeide for bevaring av havets ressurser.
Forskning på torskebestanden gir for tiden klare indikasjoner på at stamtorsken i Oslofjorden står i fare for å bli utryddet. Stikkordene er høyere sjøtemperatur, forurensning og overfisking. Noe kan også tyde på at småtorsken sliter med å finne mat.
Tor Arne Rygg, Oslo HK kontaktet meg tirsdag 27.mars med en redegjørelse av situasjonen. Han tok deretter kontakt med medlemsklubbene i det aktuelle området for å informere dere om hva dagens forskning er kommet frem til. Samtlige klubber rundt Oslofjorden; Botne HK, Båstad HK, Fredrikshald HK, Holmestrand HK, Oslo HK, Sarpsborg HK og Ski HK er enige om å gjøre en innsats for å styrke torskebestanden i Oslofjorden.
Fantastisk og tusen takk !
Klubbene som skal arrangere NC vil utelukke torsk på resultatlistene, altså ingen torsk skal telle i konkurransene. Videre vil klubbene oppfordre sine medlemmer om å ikke fiske etter torsk på klubbturer og på fritiden.
Dette er ett frivillig strakstiltak som der er enighet om skal gjelde i 2018.
NJFF vil bli kontaktet og vi får håpe at også det forbundet tar ansvar.
Dette er ett viktig signal fra oss i Norges Havfiskeforbund til alle som fisker i Oslofjorden. Det er også ett sterkt signal til myndighetene om at her bør diverse tiltak bli satt på dagsorden.

Oppfordringen er altså å sette all torsk tilbake i sjøen. Hver levende torsk teller.

Med vennlig hilsen
Roar Sandvoll
Leder Norges Havfiskeforbund

Hovedbilde: By Arnstein Rønning (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

 

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg

Velkommen Lofoten HK

Det er med stor glede vi i Norges Havfiskeforbund kan ønske den nyetablerte klubben Lofoten Havfiskeklubb velkommen i forbundet. Lofoten HK vil være arrangør under

Les videre »