Grensenappet søndag & Lag

Grensenappet 2021 Søndag
Herrer
# Fornavn Etternavn KL Klubb Lag Båt 2 Søndag
1 Tor Arne Rygg Herre Oslo HK Oslo 1 1 Trine 314
2 Bjørn B. Bakkelid Herre Oslo HK Oslo 1 2 Lom 306
3 Meik Weider Herre Oslo HK Mix 1 3 Bas 270
4 Roar Nilsen Herre Sarpsborg HK Sarpsborg 1 1 Trine 249
5 Lars Hellum Herre Oslo HK Oslo 1 2 Lom 233
6 Thomas Løland Herre Ski HK Mix 2 1 Trine 233
7 Raymond Danielsen Herre Fredrikshald HK Fredrikshald 1 1 Trine 221
8 Are Andersen Herre Torungen HK Mix 2 3 Bas 203
9 Ole Gunnar Beckmann Herre Fredrikshald HK Mix 4 2 Lom 175
10 Jan Eric Herrstrøm Herre Fredrikshald HK Fredrikshald 2 3 Bas 173
11 Erik Gundersen Herre Oslo HK Mix 1 2 Lom 169
Senior
# Fornavn Etternavn KL Klubb Lag Båt 2 Søndag
1 Steinar Kristiansen Senior Fredrikshald HK Fredrikshald 2 2 Lom 270
2 Arne Bergstrøm Senior Sarpsborg HK Sarpsborg 1 2 Lom 261
3 Tor Barm Senior Fredrikshald HK Fredrikshald 1 2 Lom 227
4 Ulf Andreassen Senior Sarpsborg HK Sarpsborg 1 1 Trine 227
5 Hans Hofgaard Senior Fredrikshald HK Fredrikshald 2 2 Lom 221
6 Håkon Taranger Senior Stavanger DSF Mix 1 3 Bas 202
7 Ole Løken Senior Fredrikshald HK Fredrikshald 1 1 Trine 196
8 Frode Lerstein Senior Trondheim HK Mix 3 2 Lom 196
9 Per Moen Senior Båstad HK Mix 3 1 Trine 184
10 Tor Haugen Senior Fredrikshald HK Fredrikshald 1 3 Bas 166
11 George Halsey Senior Fredrikshald HK Fredrikshald 2 1 Trine 149
12 Johan Winge Senior Oslo HK Mix 1 2 Lom 110
13 Asbjørn Hansen Senior Båstad HK Mix 3 2 Lom 101
Damer
# Fornavn Etternavn KL Klubb Lag Båt 2 Søndag
1 Torunn Handeland Damer Oslo HK Oslo 1 1 Trine 237
2 Sonja Deryckere Damer Ski HK Mix 2 1 Trine 202
Junior
# Fornavn Etternavn KL Klubb Lag Båt 2 Søndag
1 Peter Solberg Junior Sarpsborg HK Sarpsborg 1 2 Lom 299
2 Tobias Baltzersen Junior Båstad HK Mix 3 3 Bas 212
Lag
# Klubblag Navn Lørdag Søndag Totalt
1 Oslo 1 Tor Arne Rygg,Lars Hellum,Bjørn B. Bakkelid,Torunn Handeland 886 1090 1976
2 Sarpsborg 1 Peter Solberg,Arne Bergstrøm,Roar Nilsen,Ulf Andreassen 893 1036 1929
3 Fredrikshald 1 Raymond Danielsen,Tor Barm,Ole Løken,Tor Haugen 803 810 1613
4 Fredrikshald 2 Steinar Kristiansen,Hans Hofgaard,Jan Eric Herrstrøm,George Halsey 729 813 1542
5 Mix 3 Per Moen,Frode Lerstein,Tobias Baltzersen,Asbjørn Hansen 631 693 1324
6 Mix 2 Are Andersen,Thomas Løland,Sonja Deryckere,Jon Anders Ihlen 621 638 1259
7 Mx 1 Meik Weider,Håkon Taranger,Johan Winge,Erik Gundersen 443 751 1194
8 Mix 4 Ole Gunnar Beckmann 42 175 217