Info fra styret

Hei fiskevenner.                                                                                                              29.10.2020   Arendal

Etter siste dagers hendelser har jeg fått tilbakemeldinger på at folk ønsker noe mer informasjon om hva som har skjedd. Jeg vil prøve å gi en kortfattet oppsummering uten å gå for mye i detalj slik at det kanskje er litt klarere for dere.

 1. Det har skjedd et regelbrudd under festivalen i Holmestrand. En båt la baugen mot en brygge under fisket. Brudd på konkurranseregel 8.3. Det er ikke tillatt å støtte båten mot kaianlegg, is eller andre objekter.
 2. Det ble ikke levert inn protest på dette selv om arrangørklubben oppfordret til det.
 3. En uke etter festivalen tok styret i NHF kontakt med Oslo HK for å få en redegjørelse for hva som hadde skjedd og at eventuelt klubben selv rettet opp i dette.
 4. Det kom en redegjørelse fra styret i Oslo HK med en utdypende forklaring.
 5. Styret i NHF tok dette til etterretning og ble enige internt i styret om å la det ligge.
 6. Lederen i NHF går av på tross av enighet i styret.
 7. Konklusjonen fra den nye lederen med sitt styre.
 • Ja, det skjedde et lovbrudd på en båt med 10 personer
 • Burde de ha visst dette og kjent til regelverket ? ABSOLUTT
 • Gjorde de dette med vilje ? Brøt de reglene og jukset med vilje ? NEI !!
 • Vi velger å tro på disse når de sier at dette trodde de var lov

Dere må gjerne være uenige med oss, noe jeg sikkert tror at flere av dere er. Men dette er linjen vi i styret har valgt å legge oss på, og saken er avsluttet fra vår side.

Vil vi diskutere viktigheten av å kunne regelverket på neste LK/GF ? ABSOLUTT.

Til sist vil jeg si at det var ikke slik den «midlertidige» lederen hadde sett for seg å ta over roret. Jeg har blitt kontaktet av mange i den korte tiden jeg har sittet og det har vært frustrasjon over situasjonen. Samtidig er det fint at alle har uttrykt sin takknemlighet for den fantastiske lederen vi har hatt i Roar. Hans arbeid i styret og for havfiskesporten har vært uten sidestykke. Jeg må også få takke alle for gode ord og lykkeønskninger som har kommet til meg i kraft av mitt nye verv.

Nå retter vi blikket framover og fokuserer på å få på plass en god terminliste og satser på et godt 2021.

Mvh

Are Andersen

Leder Norges Havfiskeforbund

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg