Måløy 2019

Da har vi gjennomført 2 festivaler i NC i Måløy.  Ikke så veldig mye folk, 25 påmeldt til dag 1, og 27 påmeldt til dag 2. Ca like mange deltagere som i 2018. Jeg sto over fisket dag 1, da formen ikke var på topp.

Dag 1

Utror dag 1

Dessverre ble det kanskje ikke fisket helt på de rette plassene, for det var lite fisk første dagen. Dagen som begynte med at vi utsatte utror med 1 time, i håp om at det skulle bli bedre forhold på sjøen. Værvarslingen meldte om ganske bra med vind fra sørvest, så vi begrenset fiskeområdet i råd med båtførerne.

Alle båtene gikk nordover mot Sildagapet,  men når vi endelig fikk båtene ut, kom det rapporter om at det ikke var så mye sjø, så vi fjernet begrensingene.  Dermed endte alle båtene med å gå ut på Djupeskallen, hvor det dessverre ikke var noe særlig bra fiske. Derfra ble båtene litt spredt, men fiskeren med mest vekt fikk 17,6 kilo denne dagen. Ikke helt det man reiser «Norge rundt» for å få.

Total vinner denne dagen var Per Hageland fra Måløy Havfiskeklubb, med 16,5 kilo og 125 fiskepoeng. Nr to ble Kjetil Langvatn med 15,5 kilo og 90 båtpoeng. Jarle Reitan ble nr 3 med 13,5 kg og 70 båtpoeng. (Båtpoeng regnes om til 500 poeng for båtvinner, og alle andre får % av denne summen. Vi økte fra 100 poeng som vi har brukt tidlgiere for å unngå at om en båt finner all fisken, så er de andre båtvinnerne sjanseløse) Dag 1 virket det jo totalt bortkastet å ha 500 båtpoeng, da dette først får noe å si om en båt virkelig finner fisken, og flere ombord dermed kan slå båtvinnere på andre båter. 

Resultater dag 1

3 beste herrer dag 1: Jarle Reitan (2p) Kjetil Langvatn (1p) og Tom Undsgaard (3p)
Beste damer dag 1: Vigdis Sandvoll (2p) og Liv Undsgaard (1p)
Beste junior dag 1: Tobias Baltzersen
3 beste senior dag 1: Arne Reitan (2p) Per Hageland (1p) og Per Moen (3p)
3 største fisk dag 1: Jarle Reitan (Brosme 5,06 kg) Aksel Larsen (Lange 4,48 kg) og Espen Knarvik (Sei 4,4 kg)

 

Dag 2

Tom Undsgaard, Arne Reitan og Per Hageland

Denne dagen gikk en båt sørover, mens de andre, oss inkludert gikk nordover og endte opp  utenfor Stadlandet. Her ble det funnet vesentlig mer fisk enn det ble dagen før, og bortsett fra en båt, hadde alle båtene som gikk denne veien båtvinner med mer enn 30 kg. Fortsatt ikke helt det fisket vi drømte om, men det skjedde i alle fall noe denne dagen.

Det var fisk stort sett på alle småtoppene utenfor Fyresstaven. Det som var viktig, bortsett fra å være tidlig i fisken, med tanke på hvordan båten drev, var hastigheten man sveivde opp og slapp ned. For min del fant jeg denne hastigheten, og fant også dybden seien sto på. Jeg endte opp med 210 poeng, mens neste mann på båten 120 poeng.  De fleste, meg inkludert, på båten brukte torskefluer i rødt og blått denne dagen, og som tidligere år, viste det seg å være effektivt på sei og lyr.

“Noen” måtte fort inn for å begynne å registere poeng, så “noen” ble hentet med hurtigående båt. 😉
Resten ble værende igjen om bord på Hadrian

De andre båtene rundt oss hadde mye det samme. Båtvinnere med fra 195 poeng til 370 poeng, og vekter fra 20 til 36 klio, stort sett fordelt på noe sei, lyr, brosme og lange.

Mens så var det den ene båten som gikk sørover. For så å gå rundt Vågsøy og så nordvest over. Rett utenfor Kråkeneset ligger det en grunnskalle som heter Havfruskallen. Rett nord for denne, på Nøreskallen er det satt opp en bøye, i gult og svart, for å unngå at store båter går på Havfruskallen.

Og her endte de opp da. Fiskerne på båten Tin, som valgte å høre på båtfører. De hadde en litt annen opplevelse av fiske enn vi andre hadde. Båtvinner Jarle Reitan, hadde 865 poeng og 184,36 kilo.  Eller mer enn 50 kilo mer enn båtvinnerne på de 4 andre båtene til sammen. Og det var ikke bare han som fikk fisk, også nr 2, Junior Tobias Balterzen og nr 3 Espen Knarvik på båten hadde over 100 kg, så denne båten endte opp med mer fisk enn de 4 andre båtene til sammen. Og da er jeg glad vi gikk for 500 båtpoeng i stede for 100 båtpoeng, ellers ville 1., 2. og 3. plassen vært ombord på samme båten med henholdsvis 284, 206,88 og 162,53 poeng, mens beste mann på neste båt ville hatt 136,46 poeng. 

Tobias med størst, 3dje størst og 4dje største fisk dag 2

Resutlater dag 2

3 beste herrer dag 2: Carl Stiegler (2p), Jarle Reitan (1p) og Sven Solbakken (3p)
2 beste damer dag 2: Vigdis Sandvoll (1p) og Liv Undsgaard (2p), 3p, Kari Damstuen var desverre ikke tilstede på premieutdelingen.
3 beste senior dag 2: Roar Sandvoll (2p) Helge Kjøndal (1p) og Gunnar Nødseth (3p)
Beste junior dag 2: Tobias Baltzersen

 

Bankett og sammenlagt

Størst fisk dag 2: Tobias Baltzersen (Lange 7,38 og Lange 5,12) og Meik Weidner (Lange 5,62)

Etter innveiing var det noen timers pause til en velsmakende bankett og premieutdeling. Litt moro, den eneste junioren som var med, var også nest beste fisker totalt over 2 dager, bare slått av Jarle Reitan. 
Ellers lar jeg bilder og resultater snakke for seg selv . 

Flott premiebord
3 beste herrer sammenlagt: Jalre Reitan, Chrstian Sletmo og Espen Knarvik
  Måløy 2019 Results Total, Category:  Herre        
# Position Name Fish Points Boat Points Fish Weight Total Score
2132 1 Jarle Reitan 935 1 000.000 197.840 1 197.840
2133 2 Christian Sletmo 305 841.111 41.640 882.751
1904 3 Espen Knarvik 585 725.915 118.340 844.255
4344 4 Sven Solbakken 285 733.333 37.220 770.553
2118 5 Kjetil Langvatn 185 743.590 26.360 769.950
1911 6 Henrik Knutsen Vågenes 365 718.378 46.900 765.278
1734 7 Aksel Larsen 190 730.000 21.040 751.040
5036 8 Tom Undsgaard 140 690.476 30.640 721.116
5408 9 Meik Weidner 210 598.291 27.920 626.211
2100 10 Carl Stiegler 210 500.000 31.780 531.780
7306 11 Odd Helge Kvalheim 200 409.910 31.440 441.350
7307 12 Per Inge Hole 310 179.191 58.640 237.831
2 beste damer sammenlagt: Vigdis Sandvoll og Liv Undsgaard, Kari Damstuen var desverre ikke tilstede under premieutdelingen
  Måløy 2019 Results Total, Category:  Dame        
  Position Name Fish Points Boat Points Fish Weight Total Score
5021 1 Vigdis Sandvoll 110 405.128 18.600 423.728
5037 2 Liv Undsgaard 85 380.952 20.420 401.372
1204 3 Kari Damstuen 40 54.054 4.580 58.634
7308 4 Kjersti Nyhagen Hole 25 14.451 3.720 18.171
3 beste senior sammenlagt: Arne Reitan, Per Hageland og Roar Sandvoll
  Måløy 2019 Results Total, Category:  Senior        
  Position Name Fish Points Boat Points Fish Weight Total Score
7305 1 Per Hageland 245 785.714 33.880 819.594
2131 2 Arne Reitan 205 674.286 37.440 711.726
5023 3 Roar Sandvoll 215 633.333 24.460 657.793
1729 4 Helge Kjøndal 390 611.111 37.740 648.851
5402 5 Thor Sletmo 160 514.957 18.820 533.777
1701 6 Gunnar Nødseth 310 488.739 41.220 529.959
2127 7 Per Moen 175 504.286 20.920 525.206
1712 8 Einar Eliassen 180 440.000 21.760 461.760
1202 9 Finn Kristiansen 110 264.479 12.800 277.279
2112 10 Asbjørn Hansen 60 215.385 8.340 223.725
Beste Junior: Tobias Baltzersen
  Måløy 2019 Results Total, Category: Junior        
  Position Name Fish Points Boat Points Fish Weight Total Score
2159 1 Tobias Baltzersen 725 845.789 143.240 989.029
3 beste 4mannslag sammenlagt: Team Nordmark, Mix 1 og Bergen 1
Team Position Name Fish Points Boat Points  Fish Weight Total Score
Team Nordmark 1   1630 3258.987 303.28 3562.267
2131   Arne Reitan        
2133   Christian Sletmo        
2132   Jarle Reitan        
2118   Kjetil Langvatn        
Mix 1 2   1320 2557.541 211.98 2769.521
1904   Espen Knarvik        
1911   Henrik Knutsen Vågenes        
5402   Thor Sletmo        
5408   Meik Weidner        
Bergen 1 3   1070 2269.85 121.76 2391.61
1734   Aksel Larsen        
1712   Einar Eliassen        
1701   Gunnar Nødseth        
1729   Helge Kjøndal        
Båstad 2 4   1170 2065.459 204.28 2269.739
2112   Asbjørn Hansen        
2100   Carl Stiegler        
2127   Per Moen        
2159   Tobias Baltzersen        
SDSFC 1 5   550 2109.89 94.12 2204.01
5037   Liv Undsgaard        
5023   Roar Sandvoll        
5036   Tom Undsgaard        
5021   Vigdis Sandvoll        
Nordfjord 1 6   780 1389.266 127.68 1516.946
7308   Kjersti Nyhagen Hole        
7306   Odd Helge Kvalheim        
7307   Per Inge Hole        
7305   Per Hageland        
Mix 2 7   435 1051.866 54.6 1106.466
1202   Finn Kristiansen        
1204   Kari Damstuen        
4344   Sven Solbakken        
3 beste 2 mannslag: Kjetil og Jarle (1p), Arne og Jarle (2p) og Espen Knarvik og Henrik K. Vågenes (3p)
Position Team Name Fish Points Boat Points Fish Weight Total Score
1 11 10    Jarle Reitan 1120 1 743.590 224.200 1 967.790
    7     Kjetil Langvatn        
2 10 3     Arne Reitan 1140 1 674.286 235.280 1 909.566
    10    Jarle Reitan        
3 15 6     Espen Knarvik 950 1 444.294 165.240 1 609.534
    23    Henrik Knutsen Vågenes        
4 13 16    Tom Undsgaard 725 1 416.391 148.980 1 565.371
    6     Espen Knarvik        
5 14 16    Tom Undsgaard 355 1 323.810 55.100 1 378.910
    20    Roar Sandvoll        
6 9 17    Liv Undsgaard 670 1 106.868 138.760 1 245.628
    6     Espen Knarvik        
7 16 5     Einar Eliassen 370 1 170.000 42.800 1 212.800
    2     Aksel Larsen        
8 7 17    Liv Undsgaard 450 1 099.331 67.320 1 166.651
    23    Henrik Knutsen Vågenes        
9 12 11    Thor Sletmo 370 1 113.248 46.740 1 159.988
    12    Meik Weidner        
10 8 16    Tom Undsgaard 225 1 071.429 51.060 1 122.489
    17    Liv Undsgaard        
11 6 24    Kari Damstuen 150 318.533 17.380 335.913
    22    Finn Kristiansen        
12 1 18    Per Inge Hole 335 193.642 62.360 256.002
    25    Kjersti Nyhagen Hole        
Størst fisk over 2 dager, Tobias Baltzersen med lange på 7,38, vinner kopi av Måløys stolthet, Sildaguten

 

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg