Måløyfestivalene 2018

Måløy 3. og 4. August 2018

Tekst: Carl Stiegler, Foto: Carl Stiegler og Kato André Bøe

I år ble det igjen arrangert festival i Måløy, perlen ytterst i Nordfjord. I 2017 var byen vert for EM i Havfiske, med mange av NHFs medlemmer som deltagere, men de festivalene telte ikke i NorgesCup. i 2016 var det 4 dagers festival, med Oslo HK som medarrangør, i år var man tilbake til to dager.

Det ble fisket fredag og lørdag, slik at tilreisende hadde søndagen å reise hjem på. I år var det dessverre bare 26 deltagere, noe som er synd, med tanke på de rammene som er lagt rundt dette arrangementet. Det er får steder i Norge som så til de grader får med seg alt rundt til å stille opp. Hvor mange steder får man servert frokost før utror på den lokale butikken?

Været var stort sett skiftende, men vi ble spart både mye vind, og pissregn hele helgen, så vi hadde egentlig ikke så mye å klage over.

Dag 1

Siden vi ikke var mer enn 26 stykker, ble det bare brukt 4 båter denne gangen, 3 fiske sjarker, og en litt større båt, som ble delt i to, med 4 på hver side. Alle båtene gikk nordover denne dagen, og startet på skallene i Sildegapet, med fleste båter på Djupskalen. Det var også her den beste båten, Sofie, lå hele dagen. Lars Hellum vant ombord her, som eneste med over 100kg vekt.

Noe av fisken ombord i Havskåren dag 1.

Vekten kom stort sett fra sei på 2-6 kilo. Noen båter fisket disse greit med pilk og gummimark, mens på andre båter var det seiflue som ga best uttelling. En av båtene gikk inn og prøvde seg på Lysingfiske på slutten av dagen når seifisket roet seg litt, noe som ga dem størst fisk dag 1, en lysing på 7,04kg.

Lars Hellum 1 plass, herrer dag 1
Helge Kjøndal 1plass, senior dag 1
Liv Undsgaard 1plass, damer dag 1
Marita Hermansen, 1 plass junior, dag 1

 

Nr. Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Lars Hellum Herre Oslo HK Sofie SB 375 100 110.34 210.34
2 Tor Arne Rygg Herre Oslo HK Sofie SB 330 88 92.02 180.02
3 Sven Solbakken Herre Oslo HK Torill 315 100 77.96 177.96
4 Geir Johannessen Herre Bergen HF1 Nordfjord 275 100 67.96 167.96
5 Thomas Løland Herre Ski 1 Sofie BB 225 100 66.36 166.36
6 Helge Kjøndal Senior Bergen HF1 Torill 255 80.95 73.02 153.97
7 Roar Sandvoll Senior SDSFC Havskåren 210 100 50.4 150.4
8 Einar Eliassen Senior Bergen HF1 Lyngnes 155 100 26.96 126.96
9 Leif Nygård Senior Mix 1 Sofie BB 165 73.33 46.4 119.73
10 Aksel Larsen Herre Bergen HF1 Sofie BB 140 62.22 42.2 104.42
11 Liv Undsgaard Dame SDSFC Nordfjord 175 63.64 37.02 100.66
12 Roar Hermansen Herre Bergen HF2 Lyngnes 120 77.42 19.92 97.34
13 Odd Langeid Senior Mix 1 Nordfjord 150 54.55 38.32 92.87
14 Gunnar Nødseth Senior Bergen HF2 Sofie BB 150 66.67 25.34 92.01
15 Carl Stiegler Herre Mix 1 Havskåren 140 66.67 25.12 91.79
16 Meik Weidner Herre Ski 1 Nordfjord 145 52.73 37.54 90.27
17 Hilde Skiffard Dame Oslo HK Torill 160 50.79 37.92 88.71
18 Vidgis Sandvoll Dame SDSFC Havskåren 115 54.76 33.84 88.6
19 Geir Audun Solland Senior Mix 2 Torill 150 47.62 39.52 87.14
20 Marita Hermansen Junior Bergen HF2 Lyngnes 95 61.29 15.38 76.67
21 Thor Sletmo Senior Ski 1 Lyngnes 100 64.52 9.86 74.38
22 Carsten Stryhn Herre Ski 1 Torill 155 49.21 24.18 73.39
23 Tom Undsgaard Herre SDSFC Nordfjord 120 43.64 27.5 71.14
24 Per Berge Senior Mix 1 Sofie SB 75 20 19.98 39.98
25 Tore Blom Herre Bergen HF2 Havskåren 65 30.95 4.64 35.59
26 Lars Ottesen Herre Mix 2 Sofie SB 60 16 16.82 32.82

 

Nr. Navn Klubb Klasse Lag Fartøy Fiskeart Vekt
1 Geir Johannessen Bergen HK Herre Bergen HF1 Nordfjord Lysing 7.04
2 Meik Weidner Ski HK Herre Ski 1 Nordfjord Sei 6.76
3 Meik Weidner Ski HK Herre Ski 1 Nordfjord Lysing 6.74
4 Helge Kjøndal Bergen HK Senior Bergen HF1 Torill Sei 6.2
5 Meik Weidner Ski HK Herre Ski 1 Nordfjord Lysing 5.06
6 Hilde Skiffard Oslo HK Dame Oslo HK Torill Brosme 4.56
7 Geir Johannessen Bergen HK Herre Bergen HF1 Nordfjord Lysing 4.56
8 Leif Nygård Torungen HK Senior Mix 1 Sofie BB Sei 4.56
9 Leif Nygård Torungen HK Senior Mix 1 Sofie BB Sei 4.54
10 Aksel Larsen Bergen HK Herre Bergen HF1 Sofie BB Sei 4.06
11 Thomas Løland Ski HK Herre Ski 1 Sofie BB Sei 3.94
12 Lars Hellum Oslo HK Herre Oslo HK Sofie SB Sei 3.14
13 Thor Sletmo Ski HK Senior Ski 1 Lyngnes Flatfisk 0.5

 

Nr. Navn Medlemmer Poeng
1 Oslo HK Hilde Skiffard,Lars Hellum,Sven Solbakken,Tor Arne Rygg 657.030
2 Bergen HF1 Aksel Larsen,Einar Eliassen,Geir Johannessen,Helge Kjøndal 553.310
3 SDSFC Liv Undsgaard,Roar Sandvoll,Tom Undsgaard,Vidgis Sandvoll 410.800
4 Ski 1 Carsten Stryhn,Meik Weidner,Thomas Løland,Thor Sletmo 404.400
5 Mix 1 Carl Stiegler,Leif Nygård,Odd Langeid,Per Berge 344.370
6 Bergen HF2 Gunnar Nødseth,Marita Hermansen,Roar Hermansen,Tore Blom 301.610
7 Mix 2 Geir Audun Solland,Lars Ottesen 119.960

 

Dag 2

Kan vi vel si at ikke ble helt som forventet. Seien som de fleste hadde fisket på dagen før, var borte, og det ble kun funnet litt sei tidlig på dagen, så de fleste båtene gikk denne dagen inn for å fiske Lysing, etter et labert fiske utpå skallene hvor seien ikke var mest bitevillig.

Thomas Løland med størst fisk, lange 15,2 kg

Beste fisker denne dagen, ble også Lars Hellum, med rett oppunder 50 kg, godt under halvparten av det han fikk dagen i forveien. Nr 2 denne dagen, Thomas Løland, ble godt hjulpet av en lange på 15,2, som også størst fisk over 2 dager.

Lars hellum, 1 plass herrer, dag 2
Hilde Skiffard, 1 plass damer, dag 2
Thor Sletmo 1 plass senior dag 2
Marita Hermansen, 1 plass junior dag 2

 

Nr. Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Lars Hellum Herre Oslo HK Torill 185 100 46.8 146.8
2 Thomas Løland Herre Ski 1 Lyngnes 135 100 45.38 145.38
3 Sven Solbakken Herre Oslo HK Nordfjord 145 100 37.9 137.9
4 Hilde Skiffard Dame Oslo HK Nordfjord 125 86.21 44.46 130.67
5 Liv Undsgaard Dame SDSFC Havskåren 95 100 19.76 119.76
6 Geir Johannessen Herre Bergen HF1 Sofie BB 100 100 19.08 119.08
7 Thor Sletmo Senior Ski 1 Sofie SB 120 100 15.78 115.78
8 Gunnar Nødseth Senior Bergen HF2 Nordfjord 105 72.41 23.4 95.81
9 Odd Langeid Senior Mix 1 Sofie BB 70 70 11.02 81.02
10 Einar Eliassen Senior Bergen HF1 Havskåren 60 63.16 10.92 74.08
11 Carsten Stryhn Herre Ski 1 Sofie BB 60 60 13 73
12 Tom Undsgaard Herre SDSFC Havskåren 60 63.16 9.02 72.18
13 Tor Arne Rygg Herre Oslo HK Lyngnes 70 51.85 19.92 71.77
14 Aksel Larsen Herre Bergen HF1 Torill 100 54.05 17.62 71.67
15 Roar Sandvoll Senior SDSFC Sofie SB 60 50 11.9 61.9
16 Marita Hermansen Junior Bergen HF2 Torill 80 43.24 12.92 56.16
17 Meik Weidner Herre Ski 1 Havskåren 45 47.37 8.24 55.61
18 Leif Nygård Senior Mix 1 Nordfjord 55 37.93 12.12 50.05
19 Tore Blom Herre Bergen HF2 Sofie SB 50 41.67 7.26 48.93
20 Geir Audun Solland Senior Mix 2 Sofie BB 40 40 6.18 46.18
21 Vidgis Sandvoll Dame SDSFC Sofie SB 40 33.33 12.12 45.45
22 Carl Stiegler Herre Mix 1 Lyngnes 40 29.63 12.58 42.21
23 Roar Hermansen Herre Bergen HF2 Torill 50 27.03 7.9 34.93
24 Helge Kjøndal Senior Bergen HF1 Lyngnes 35 25.93 6.12 32.05
25 Per Berge Senior Mix 1 Nordfjord 30 20.69 6.9 27.59
26 Lars Ottesen Herre Mix 2 Torill 30 16.22 9.08 25.3

 

3 største fisker dag 2
Nr. Navn Klubb Klasse Lag Fartøy Fiskeart Vekt
1 Thomas Løland Ski HK Herre Ski 1 Lyngnes Lange 15.72
2 Tor Arne Rygg Oslo HK Herre Oslo HK Lyngnes Lysing 7.62
3 Odd Langeid Oslo HK Senior Mix 1 Sofie BB Lysing 5.94
4 Carsten Stryhn Ski HK Herre Ski 1 Sofie BB Lysing 5
5 Vidgis Sandvoll Stavanger DSFC Dame SDSFC Sofie SB Lysing 4.96
6 Liv Undsgaard Stavanger DSFC Dame SDSFC Havskåren Sei 4.88
7 Aksel Larsen Bergen HK Herre Bergen HF1 Torill Sei 4.46
8 Thomas Løland Ski HK Herre Ski 1 Lyngnes Sei 4.36
9 Vidgis Sandvoll Stavanger DSFC Dame SDSFC Sofie SB Sei 4.28
10 Sven Solbakken Oslo HK Herre Oslo HK Nordfjord Sei 4.18
11 Geir Johannessen Bergen HK Herre Bergen HF1 Sofie BB Brosme 3.92
12 Hilde Skiffard Oslo HK Dame Oslo HK Nordfjord Lysing 3.4
13 Hilde Skiffard Oslo HK Dame Oslo HK Nordfjord Hyse 3.18
14 Sven Solbakken Oslo HK Herre Oslo HK Nordfjord Uer 1.72

 

Nr. Navn Medlemmer Poeng
1 Oslo HK Hilde Skiffard,Lars Hellum,Sven Solbakken,Tor Arne Rygg 487.1399918
2 Ski 1 Carsten Stryhn,Meik Weidner,Thomas Løland,Thor Sletmo 389.7700043
3 SDSFC Liv Undsgaard,Roar Sandvoll,Tom Undsgaard,Vidgis Sandvoll 299.2900047
4 Bergen HF1 Aksel Larsen,Einar Eliassen,Geir Johannessen,Helge Kjøndal 296.8800011
5 Bergen HF2 Gunnar Nødseth,Marita Hermansen,Roar Hermansen,Tore Blom 235.8300095
6 Mix 1 Carl Stiegler,Leif Nygård,Odd Langeid,Per Berge 200.8700027
7 Mix 2 Geir Audun Solland,Lars Ottesen 71.47999954
Lars Hellum, 1 plass sammenlagt herrer.
Sven Solbakken, 2 plass sammenlagt herrer.
Thomas Løland 3 plass sammenlagt herrer.

 

Nr. Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Fiskevekt Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Lars Hellum Herre Oslo HK 560 157.140 200.000 157.140 357.140
2 Sven Solbakken Herre Oslo HK 460 115.860 200.000 115.860 315.860
3 Thomas Løland Herre Ski 1 360 111.740 200.000 111.740 311.740
4 Geir Johannessen Herre Bergen HF1 375 87.040 200.000 87.040 287.040
5 Tor Arne Rygg Herre Oslo HK 400 111.940 139.850 111.940 251.790
6 Aksel Larsen Herre Bergen HF1 240 59.820 116.270 59.820 176.090
7 Carsten Stryhn Herre Ski 1 215 37.180 109.210 37.180 146.390
8 Meik Weidner Herre Ski 1 190 45.780 100.100 45.780 145.880
9 Tom Undsgaard Herre SDSFC 180 36.520 106.800 36.520 143.320
10 Carl Stiegler Herre Mix 1 180 37.700 96.300 37.700 134.000
11 Roar Hermansen Herre Bergen HF2 170 27.820 104.450 27.820 132.270
12 Tore Blom Herre Bergen HF2 115 11.900 72.620 11.900 84.520
13 Lars Ottesen Herre Mix 2 90 25.900 32.220 25.900 58.120
Liv Undsgaard, 1 plass damer, sammenlagt.
Hilde Skiffard, 2 plass damer, sammenlagt.
Vigdis Sandvoll, 3 plass damer,sammenlagt

 

Nr. Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Fiskevekt Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Liv Undsgaard Dame SDSFC 270 56.780 163.640 56.780 220.420
2 Hilde Skiffard Dame Oslo HK 285 82.380 137.000 82.380 219.380
3 Vidgis Sandvoll Dame SDSFC 155 45.960 88.090 45.960 134.050

 

Marita Hermansen, 1 plass junior, sammenlagt.
Nr. Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Fiskevekt Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Marita Hermansen Junior Bergen HF2 175 28.300 104.530 28.300 132.830
Roar Sandvoll, 1 plass senior, sammenlagt.
Einar Eliassen, 2 plass senior, sammenlagt.
Thor Sletmo, 3 plass senior sammenlagt.

 

Nr. Navn Klasse Lag Fartøy Fiskepoeng Fiskevekt Båtpoeng Vektpoeng Totalpoeng
1 Roar Sandvoll Senior SDSFC 270 62.300 150.000 62.300 212.300
2 Einar Eliassen Senior Bergen HF1 215 37.880 163.160 37.880 201.040
3 Thor Sletmo Senior Ski 1 220 25.640 164.520 25.640 190.160
4 Gunnar Nødseth Senior Bergen HF2 255 48.740 139.080 48.740 187.820
5 Helge Kjøndal Senior Bergen HF1 290 79.140 106.880 79.140 186.020
6 Odd Langeid Senior Mix 1 220 49.340 124.550 49.340 173.890
7 Leif Nygård Senior Mix 1 220 58.520 111.260 58.520 169.780
8 Geir Audun Solland Senior Mix 2 190 45.700 87.620 45.700 133.320
9 Per Berge Senior Mix 1 105 26.880 40.690 26.880 67.570

 

Thomas Løland får “Sildagutaen” statuen for størst fisk i løpet av festivalen.
Tor Arne Rygg, 2 plass størst fisk sammenlagt
Geir Johannessen, 3 plass størst fisk sammenlagt
Nr. Navn Klubb Klasse Lag Fartøy Fiskeart Vekt
1 Thomas Løland Ski HK Herre Ski 1 Lyngnes Lange 15.72
2 Tor Arne Rygg Oslo HK Herre Oslo HK Lyngnes Lysing 7.62
3 Geir Johannessen Bergen HK Herre Bergen HF1 Nordfjord Lysing 7.04
4 Meik Weidner Ski HK Herre Ski 1 Nordfjord Sei 6.76
5 Meik Weidner Ski HK Herre Ski 1 Nordfjord Lysing 6.74
6 Helge Kjøndal Bergen HK Senior Bergen HF1 Torill Sei 6.2
7 Odd Langeid Oslo HK Senior Mix 1 Sofie BB Lysing 5.94
8 Meik Weidner Ski HK Herre Ski 1 Nordfjord Lysing 5.06
9 Carsten Stryhn Ski HK Herre Ski 1 Sofie BB Lysing 5
10 Vidgis Sandvoll Stavanger DSFC Dame SDSFC Sofie SB Lysing 4.96
11 Liv Undsgaard Stavanger DSFC Dame SDSFC Havskåren Sei 4.88
12 Hilde Skiffard Oslo HK Dame Oslo HK Torill Brosme 4.56
13 Geir Johannessen Bergen HK Herre Bergen HF1 Nordfjord Lysing 4.56
14 Leif Nygård Torungen HK Senior Mix 1 Sofie BB Sei 4.56
15 Leif Nygård Torungen HK Senior Mix 1 Sofie BB Sei 4.54
16 Aksel Larsen Bergen HK Herre Bergen HF1 Torill Sei 4.46
17 Thomas Løland Ski HK Herre Ski 1 Lyngnes Sei 4.36
18 Vidgis Sandvoll Stavanger DSFC Dame SDSFC Sofie SB Sei 4.28
19 Sven Solbakken Oslo HK Herre Oslo HK Nordfjord Sei 4.18
20 Aksel Larsen Bergen HK Herre Bergen HF1 Sofie BB Sei 4.06
21 Thomas Løland Ski HK Herre Ski 1 Sofie BB Sei 3.94
22 Geir Johannessen Bergen HK Herre Bergen HF1 Sofie BB Brosme 3.92
23 Hilde Skiffard Oslo HK Dame Oslo HK Nordfjord Lysing 3.4
24 Hilde Skiffard Oslo HK Dame Oslo HK Nordfjord Hyse 3.18
25 Lars Hellum Oslo HK Herre Oslo HK Sofie SB Sei 3.14
26 Sven Solbakken Oslo HK Herre Oslo HK Nordfjord Uer 1.72
27 Thor Sletmo Ski HK Senior Ski 1 Lyngnes Flatfisk 0.5
Oslo HK 1, vinner lag sammenlagt
Bergen HK 1, 2. plass lag, sammenlagt
Ski HK1, 3. plass lag, sammenalgt
Nr. Navn Medlemmer Poeng
1 Oslo HK Hilde Skiffard,Lars Hellum,Sven Solbakken,Tor Arne Rygg 1 144.170
2 Bergen HF1 Aksel Larsen,Einar Eliassen,Geir Johannessen,Helge Kjøndal 850.190
3 Ski 1 Carsten Stryhn,Meik Weidner,Thomas Løland,Thor Sletmo 794.170
4 SDSFC Liv Undsgaard,Roar Sandvoll,Tom Undsgaard,Vidgis Sandvoll 710.090
5 Mix 1 Carl Stiegler,Leif Nygård,Odd Langeid,Per Berge 545.240
6 Bergen HF2 Gunnar Nødseth,Marita Hermansen,Roar Hermansen,Tore Blom 537.440
7 Mix 2 Geir Audun Solland,Lars Ottesen 191.440

 

Beste 2 mannslag over 2 dager, Geir Johannessen Lars Hellum, Lars Hellum var forøvrig med på alle topp 5 2 mannslag. 

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg