Mausundfestivalen i Havfiske 2022.

Mausundfestivalen i Havfiske 2022.

Blogg av Svein Erling Smolan.

 

Så var tiden endelig inne til å få til en NorgesCup i forbindelse med UTIHAVET på Mausundvær igjen. Pandemien satte en stopper for festivalen i 2020 og 2021. Siden forrige festival i 2019 på Mausund er starten på krabbesesongen blitt flyttet frem fra 15. juli til oppstart 1. juli. Dette skaper noen utfordringer med å få tak i båter som kan egne seg til stangfiske. Dieselpriser har også økt kraftig, noe som også påvirker påmeldingsavgiften. Vi klarte etter forhandlinger med fiskemottaket å få til to dagers fiske (fredag og lørdag). Trondheim og Oslo Havfiskeklubber gikk sammen om å få til denne NorgesCup over to dager. I annonsen kunne vi lese at det ble offentlig båttrekning på tirsdag kveld. Det ble foretatt på Havna kaffe’ der de trakk forskjellig båt for deltagerne begge dager, samt plass ombord. Lagene ble også splittet på minst to båter. Sigurd og Tor Arne plukket ut fiskeskipper og assistent på hver båt. Beste båt blir regnet ut etter de to beste fangster ombord hver dag.

På onsdag kom de fleste i komiteen utover og lister ble klargjort for oppslag og mapper til fiskeskipper klargjort med merkelapper og oversikt over minstemål. Nytt av året var at det ikke blir båtpoeng men vektfiske med visse justeringer. Det skal veies inn kun de to største langer, 10 makrell og 5 uer. Ellers ingen begrensning om minstemål på 50 cm for torsk, sei, brosme og ellers ingen fisk under 35cm. Langen skulle være minst 70 cm og kveite 80 cm. Det ble opplyst at fisk til innveiing skulle kverkskjæres og kasser med fisk ises underveis. Langer over to skulle samles i samlekasse og bringes til fiskebruket.

På torsdag kveld ble det gjennomført et Informasjonsmøte på Havna kaffe’. Der alle fikk stilt spørsmål rundt gjennomføringen av «obersten».

 

 

Første fiskedag fredag 8. juli 2022:

Fremmøte på kaia for fiskerne ble satt til kl. 07.00 der det var salg av agn i form av makrell til kr. 10,- pr stk. Klokken 07.10 hadde «obersten» møte med båtførerne og det ble besluttet at været var for dårlig til å kunne gå uti havet. Styrke 10-11 Sør-vest tilsa at vi valgte « innaskjærs» og at alle 6 båter skulle gå til samme område. Dagene før hadde tre båter vært ute med prøvefiske og vi fikk eliminert bort områdene med lite fisk.

Kl.07.20 Samlet «obersten» fiskeskippere (de som skal holde styr på mannskapet på dekk). Målepinner ble utdelt og fiskeregler raskt gjennomgått.

Kl.07.30 Utror der alle båter satte kursen mot samme fiskeområde mot Vest ved Sula og Våksværet.

 

Det ble tatt mange store langer nede ved bunn på ca 120-150 meter. Jostein Nybakke Trondheim HK tok en lange på 18,98 (den hadde sikkert vært nærmere 30 før gyting). Til lokalavisen Hitra-Frøya uttalte Jostein at så stor fisk får du ikke på Mjøsa..

 

Jostein med langa på 18,98 kg.

 

Men dagens største fisk ble en kveite på 31 kg tatt av Jan Morten Selbekk Trondheim Hk ombord i båten Solvær og båtfører Ole Øyen. Denne fisken skulle vise seg å bli festivalens største fisk og foreløpig størst fisk tatt hittil i NorgesCupen i år. Det blir spennende å se om rekorden slås i Harstad i august.

 

 Jan Morten med største fisk på 31 kg.

Det kritiske øyeblikk når det gjelder kveite er når den skal kleppes og reddes over reka på båten. Ombord i båten Hellene mistet Knut Arne Røyne en stor kveite mellom 30-40 kg ved kroking/klepping. Tor Arne sin klepp rettet seg ut og kveita forsvant der den kom ifra..

 

 

 

 

Det er alltid jubel ombord når en på båten berger stor fisk og den blir liggende trykt ferdig bløgget i kassa.
Fangsten sikret

 

Tor Arne Rygg var den som hadde størst fangst 1. dag ombord i båten Hellene med båtfører Arvid Støen. «Obersten» ledet lenge med full langekvote og flere brosmer. Men Tor Arne og Knut Arne som begge sto på babord side fant seien og riktig dybde og dro en masse kilo. Som resultatlisten viser full fiskekasse og ble de to beste første dag. Jan Morten med kveita endte på tredje plass første dag. Tormod Aunvik som også var på samme båt (styrbord side) tok sisteplassen med 6,54 kg og sikret premie for sisteplass denne dagen. «Obersten» vant nesten propell prisen med hele fire slitte bruk denne dagen. Erfaringen viser at det var en fordel med snelle med telleverk for å treffe hvor seien sto oppe i sjøen et sted mellom 50-80 meter (120 til bunn).

Undertegnede hadde ikke teller men brukte merket snøre.. men problemet oppstår når man sliter snøre flere ganger. Snører får også fort skade om man fisker skrått under båten eller kommer sammen med annet bruk. Når sei går på oppe i vannet så drar den fort sammen snørene viser det seg. Men setningen tross «innaskjærs» fiske var meget god ombord i alle båtene.

 

. Oversikt resultat 1. dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Innveiing

 

På kaia fikk vi etter fiske kjøpt grillmat og lokalt Frøya øl.

 

 

 

 

Fredag kveld var det fest oppi teltet ved Idrettshuset der Plumbo underholdt. Her med noen fan..

 

 

 

 

 

 

  1. Fiskedag lørdagen:

Alle håpet vi på « utaskjærs fiske» men under båtførermøte var det klart at med fortsatt styrke 9-11 så måtte det bli «innaskjærs».

Samtlige fiskere gikk nå ombord i ny båt i forhold til gårdagen. Ingen av båtene torde gå til nytt område og valgte derfor å gå til samme fiskefelt som dagen før. Det viser seg ofte at de største fisker uteblir om man fisker i samme område som dag en. Det stemte, men de fleste traff seien og det ble tatt noen store langer. Den spesielle fisken denne dagen sto Roy Lønn for med en Breiflabb krøket med trippelkrok oppe på hodet. Det var som å dra opp en bøtte med sjø opp av havet fortalte han. Med hjelp av båtfører Ole Øyen fikk han denne «ufisken» ombord. Når jeg vokste opp på denne øya kalte vi Breiflabb og steinbit for « Ufesk» og den ble ikke en gang veid.. Nå er dette å betrakte som delikatesse og fisker fikk med seg fangsten hjem.

 

Beste fisker på dag 2 skulle vise seg å være Andreas B Eriksen Trondheim HK med 53,3 kg noe som holdt til andre plass etter to dager (Slått av Tor Arne Rygg som vant dag 1 og ble nr 2 andre dag med 43,8 kg. Bjørn Morten Hagen fikk 38,2 kg og beste senior ble « obersten» med 37,9 kg.

Bredeste gliset hadde Roy Lønn med breiflabb på 12,80 kg og Jan Petter Ekeberg denne dagen, sistnevnte med ei kveite på 7,98 kg. Bjørn Morten tok største lange på 21,14 og Jo Idar Skogstad lange på 21,12 kg. Dette holdt til festivalens andre og tredje største fisk. Andreas hadde den største torsken på 7,14kg, største brosme på 6,68 kg tok Øyvind Braa. Anne Grethe Sætherø tok største lyr på 3,68 kg.

Se listen over stor fisk.

Største fisker
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Art Vekt
1 6347 Jan Morten Selbekk Trondheim HK Kveite 31
2 6308 Bjørn Morten Hagen Trondheim HK Lange 21,14
3 6356 Jo Idar  Skogstad Trondheim HK Lange 21,12
4 6366 Jostein Nybakke Trondheim HK Lange 18,98
5 6347 Jan Morten Selbekk Trondheim HK Lange 16,5
6 2006 Kjell Myklebust Botne Lange 15,42
7 4136 Bjørn Stein Nordjæren Lange 15,36
8 6356 Sigurd  Smolan Trondheim HK Lange 15
9 6308 Bjørn Morten Hagen Trondheim HK Lange 14,54
10 6339 Hildegunn Håbjørg Trondheim HK Lange 14,26
11 2003 Roy Lønn Botne Lange 14,24
12 6346 Ole Vemund Håbjørg Trondheim HK Lange 14,1
13 4155 Karl Johan Nilsson Nordjæren Lange 13,56
14 4155 Karl Johan  Nilsson Nordjæren Lange 13,42
15 4349 Tormod Strander Oslo HK Lange 13,14
16 2003 Roy Lønn Botne Breiflabb 12,8
17 6316 Tormod  Aunvik Trondheim HK Lange 11,28
18 4308 Jan Petter  Ekeberg Oslo HK Kveite 7,98
19 6306 Andreas Bjørnæs Eriksen Trondheim HK Torsk 7,14
20 6309 Øyvind  Braa Trondheim HK Brosme 6,68
21 2028 Ole Kristian  Steine Botne Brosme 6,52
22 6313 Svein Erling Smolan Trondheim HK Torsk 5,01
23 6304 Ole Kristian Steine Botne Kveite 4,94
24 3502 Anne Grethe  Sætherø Nordvegen HK Lyr 3,68
25 4360 Tormod Aunvik Trondheim HK Lyr 3,02
26 6308 Bjørn Morten  Hagen Trondheim HK Torsk 2,8

 

 

Breiflabben til Roy Lønn og Kveita til Jan Petter

 

 

 

Lørdag kveld var det premieutdeling på Havna kaffeteria kl 20.00

Alle klasser ble premiert slik:

3 beste båtførere:

  1. Solvær m/ Ole Øyen 2. Arildson m/ Arild Nordvik 3. Hellene m/ Arvid Støen.

Begge juniorer:

  1. Aleksander Kolstad 23,52 kg og 2. Ylva Daatland 20,04 kg

 

Dame klassen:

  1. Hildegunn Håbjørg 62,38 kg. 2. Torunn Handeland 51,68 kg. 3. Anne Grethe Sætherø 46,50 kg.

Senior klassen:

  1. Karl Johan Nilsson 76,52 kg. 2. Runolf Lunden 71,54 kg. 3. Svein Erling Smolan 65,56 kg. 4. Kjell Myklebust 61,58 kg. 5. Øyvind Braa 52,70 kg og 6. Jan Petter Ekeberg 50,50 kg.

Herre klassen (under 65 år):

  1. Tor Arne Rygg 117,0 kg. 2. Andreas B Eriksen 106,3 kg. 3. Knut Arne Rygg 97,86 kg. 4. Jan Morten Selbekk 85,30 kg. 5. Jostein Nybakke 82,22 kg. 6. Jo Idar Skogstad 80,32 kg.

Beste firemannslag:

  1. Trondheim 1: Andreas, Knut Arne, Sigurd og Svein Erling.

 

 

Sekretariatet

 

Oppsummering:

Det ble ingen skader eller hendelser som førte til protester under disse to fiskedager. Det gjenstår nå for begge klubbene å konkludere og trekke lærdom til neste år og hvordan vi kan forberede oss enda bedre. Det jobbes med å finne overnatting til alle havfiskerne mer samlet, for å oppnå mer sosial kontakt og slippe lange gåturer til og fra overnatting og utror.

Takk til komiteen med festivalsjef Sigurd i spissen og hjelpere fra Oslo og Trondheim Havfiskeklubb. Takk også til Torunn som har stått for å kjøpe inn premier til god netto pris fra Seeberg.  

 

 

Vi får håpe å se flere av dere på seifestivalen i Trondheimsfjorden lørdag 8. og søndag 9.oktober. Se annonse på NHF hjemmeside og så sees vi igjen.

 

 

Ha en fortsatt flott sommer og høst!

 

Svein Erling.

«Havfisker obersten»

 

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg