NC Klubber 2019

Lag 1. tellende 2. tellende 3. tellende 4. tellende 5.tellende Totalt
Båstad 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100
Oslo HK 20.000 20.000 20.000 19.000 19.000 98
SDSFC 20.000 19.000 18.000 18.000 17.000 92
Ski 19.000 19.000 19.000 18.000 16.000 91
Torungen HK 20.000 18.000 17.000 16.000 15.000 86
Sarpsborg 18.000 17.000 17.000 15.000 12.000 79
Nordvegen HK 19.000 18.000 16.000 15.000 68
Fredrikshald 15.000 15.000 13.000 13.000 1.000 57
Bergen 20.000 18.000 13.000 5.000 56
Bjørgvin 16.000 14.000 30
Nord Jæren 19.000 11.000 30
Botne 14.000 8.000 22
Harstad 16.000 16
Nordfjord 15.000 15
Holmestrand 11.000 11