Nordfjord Havfiskeklubb

Nordfjord Havfiskeklubb

 

Nettside
Facebook
Kontakt epost Kjell.Oldeide@domstein.no Kjell.Oldeide@domstein.no
Postadresse postboks 234, 6701 Måløy
Verv Fornavn Etternavn E-post Telefon
Leder Kjell Oldeide kjell.oldeide.no 91815630
Nestleder
Sekretær
Kasserer Kato Andre Bøe fiskarlaget@live.no 46897848
Styremedlem Per H Hageland per.hageland@domstein.no 91833616
Styremedlem May Liza Johansen fiskemaya@hotmail.com 41620802
Vara medlem Odd Helge Kvalheim
Vara medlem