Nordvegen og Karmøy Havfiskefestivaler

Festvalens Navn Nordvegen Havfiskefestival
Dato 30.okt.21
Herrer
Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
1 3504 Stein Rune Tveit Nordvegen HK Nordvegen HK 1 219,00
2 4331 Andre Martinsen Oslo HK Oslo HK 1 218,64
3 2129 Jostein Nybakke Båstad HK Mix 3 218,52
4 5900 Are Andersen Torungen HK Torungen HK 1 216,89
5 5965 Stian Veggeland Torungen HK Torungen HK 1 215,50
6 5323 Thomas Løland Ski HK Mix 1 214,58
7 5987 Rune Skåland Torungen HK Torungen HK 1 207,52
8 4321 Lars Hellum Oslo HK Oslo HK 1 206,32
9 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK Oslo HK 1 206,18
10 4118 Stig Hetland Nord-Jæren HK Mix 3 196,24
11 3532 Ronny Breivik Nordvegen HK Mix 4 147,63
12 1722 Roar Hermansen Bergen HF Mix 2 143,38
Damer
Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
1 4304 Torunn Handeland Oslo HK Oslo HK 1 225,00
2 3502 Anne-grete Sætherø Nordvegen HK Nordvegen HK 1 223,38
3 4351 Linda Arnesen Oslo HK Mix 4 216,30
4 3524 Marianne L Haugsdal Nordvegen HK Nordvegen HK 1 122,57
Junior
Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
1 4407 Christian YB Olsen Oslo HK Mix 4 187,09
Senior
Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
1 5030 Håkon Taranger SDSFC Mix 1 219,92
2 5924 Leif G Nygård Torungen HK Torungen HK 1 218,74
3 6336 Frode Lerstein Trondheim HK Mix 1 207,48
4 4101 Øivind Andersen Nord-Jæren HK Mix 3 206,39
5 3500 Geir Tveit Nordvegen HK Nordvegen HK 1 189,18
6 4731 Ulf Andreassen Sarpsborg HK Mix 1 188,07
7 4355 Johan Winge Oslo HK Mix 2 168,55
8 4155 Karl Johan Nilsson Nord-Jæren HK Mix 3 163,60
9 1712 Einar Eliassen Bergen HF Mix 2 122,41
10 5918 Rolf P Knutsen Torungen HK Mix 2 110,30
Største fisker
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Art Vekt
1 4155 Karl Johan Nilsson Nord-Jæren HK Lyr 3,30
2 3502 Anne-grete Sætherø Nordvegen HK Torsk 2,78
3 4321 Lars Hellum Oslo HK Torsk 2,66
4 5965 Stian Veggeland Torungen HK Hyse 1,74
Lag
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
5924 Leif G Nygård Torungen HK Torungen HK 218,740
5900 Are Andersen Torungen HK Torungen HK 216,890
5965 Stian Veggeland Torungen HK Torungen HK 215,496
5987 Rune Skåland Torungen HK Torungen HK 207,522
1 Torungen HK Torungen HK 858,648
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
4304 Torunn Handeland Oslo HK Oslo HK 225,000
4331 Andre Martinsen Oslo HK Oslo HK 218,640
4321 Lars Hellum Oslo HK Oslo HK 206,322
4337 Tor Arne Rygg Oslo HK Oslo HK 206,182
2 Oslo HK Oslo HK 856,144
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
5030 Håkon Taranger SDSFC Mix 1 219,920
5323 Thomas Løland Ski HK Mix 1 214,581
6336 Frode Lerstein Trondheim HK Mix 1 207,482
4731 Ulf Andreassen Sarpsborg HK Mix 1 188,069
3 Mix Mix 1 830,052
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
2129 Jostein Nybakke Båstad HK Mix 3 218,520
4101 Øivind Andersen Nord-Jæren HK Mix 3 206,393
4118 Stig Hetland Nord-Jæren HK Mix 3 196,235
4155 Karl Johan Nilsson Nord-Jæren HK Mix 3 163,598
4 Mix Mix 3 784,746
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
3502 Anne-grete Sæterø Nordvegen HK Nordvegen HK 223,378
3504 Stein Rune Tveit Nordvegen HK Nordvegen HK 218,996
3500 Geir Tveit Nordvegen HK Nordvegen HK 189,179
3524 Marianne L Haugsdal Nordvegen HK Nordvegen HK 122,574
5 Nordvegen HK Nordvegen HK 754,128
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
4351 Linda Arnesen Oslo HK Mix 4 216,300
4407 Christian YB Olsen Oslo HK Mix 4 187,093
3532 Ronny Breivik Nordvegen HK Mix 4 147,627
Mix 4
6 Mix Mix 4 551,019
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
4355 Johan Winge Oslo HK Mix 2 168,546
1722 Roar Hermansen Bergen HF Mix 2 143,379
1712 Einar Eliassen Bergen HF Mix 2 122,410
5918 Rolf P Knutsen Torungen HK Mix 2 110,304
7 Mix Mix 2 544,640
Festvalens Navn Karmøy Havfiskefestival
Dato 31.okt.21
Herrer
Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
1 5987 Rune Skåland Torungen HK Torungen HK 1 238,16
2 4321 Lars Hellum Oslo HK Oslo HK 1 223,16
3 4331 Andre Martinsen Oslo HK Oslo HK 1 221,40
4 3504 Stein Rune Tveit Nordvegen HK Nordvegen HK 1 220,80
5 2129 Jostein Nybakke Båstad HK Mix 3 211,46
6 5900 Are Andersen Torungen HK Torungen HK 1 209,88
7 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK Oslo HK 1 202,44
8 4118 Stig Hetland Nord-Jæren HK Mix 3 196,00
9 5965 Stian Veggeland Torungen HK Torungen HK 1 195,00
10 1722 Roar Hermansen Bergen HF Mix 2 152,52
11 5323 Thomas Løland Ski HK Mix 1 149,07
Damer
Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
1 4304 Torunn Handeland Oslo HK Oslo HK 1 212,04
2 4351 Linda Arnesen Oslo HK Mix 4 197,12
3 3524 Marianne L Haugsdal Nordvegen HK Nordvegen HK 1 145,74
4 3502 Anne-grete Sætherø Nordvegen HK Nordvegen HK 1 139,58
Junior
Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
1 4407 Christian YB Olsen Oslo HK Mix 4 210,70
Senior
Passering Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt
1 4155 Karl Johan Nilsson Nord-Jæren HK Mix 3 234,40
2 5030 Håkon Taranger SDSFC Mix 1 223,42
3 6336 Frode Lerstein Trondheim HK Mix 1 220,20
4 5924 Leif G Nygård Torungen HK Torungen HK 1 213,50
5 4101 Øivind Andersen Nord-Jæren HK Mix 3 207,76
6 3500 Geir Tveit Nordvegen HK Nordvegen HK 1 181,04
7 4731 Ulf Andreassen Sarpsborg HK Mix 1 169,23
8 4355 Johan Winge Oslo HK Mix 2 148,91
9 5918 Rolf P Knutsen Torungen HK Mix 2 111,00
10 1712 Einar Eliassen Bergen HF Mix 2 107,90
Største fisker
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Art Vekt
1 4101 Øivind Andersen Nord-Jæren HK Lyr 3,84
2 5924 Leif G Nygård Torungen HK Lyr 3,30
3 4407 Christian YB Olsen Oslo HK Rødspette 2,70
4 3504 Stein Rune Tveit Nordvegen HK Rødspette 2,34
Lag
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
4304 Torunn Handeland Oslo HK Oslo HK 212,038
4331 Andre Martinsen Oslo HK Oslo HK 221,400
4321 Lars Hellum Oslo HK Oslo HK 223,160
4337 Tor Arne Rygg Oslo HK Oslo HK 202,437
1 Oslo HK Oslo HK 859,035
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
5924 Leif G Nygård Torungen HK Torungen HK 213,498
5900 Are Andersen Torungen HK Torungen HK 209,878
5965 Stian Veggeland Torungen HK Torungen HK 195,000
5987 Rune Skåland Torungen HK Torungen HK 238,160
2 Torungen HK Torungen HK 856,536
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
2129 Jostein Nybakke Båstad HK Mix 3 211,458
4101 Øivind Andersen Nord-Jæren HK Mix 3 207,757
4118 Stig Hetland Nord-Jæren HK Mix 3 195,996
4155 Karl Johan Nilsson Nord-Jæren HK Mix 3 234,400
3 Mix Mix 3 849,610
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
5030 Håkon Taranger SDSFC Mix 1 223,420
5323 Thomas Løland Ski HK Mix 1 149,067
6336 Frode Lerstein Trondheim HK Mix 1 220,205
4731 Ulf Andreassen Sarpsborg HK Mix 1 169,230
4 Mix Mix 1 761,922
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
3502 Anne-grete Sæterø Nordvegen HK Nordvegen HK 139,579
3504 Stein Rune Tveit Nordvegen HK Nordvegen HK 220,804
3500 Geir Tveit Nordvegen HK Nordvegen HK 181,037
3524 Marianne L Haugsdal Nordvegen HK Nordvegen HK 145,737
5 Nordvegen HK Nordvegen HK 687,156
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
4355 Johan Winge Oslo HK Mix 2 148,910
1722 Roar Hermansen Bergen HF Mix 2 152,525
1712 Einar Eliassen Bergen HF Mix 2 107,905
5918 Rolf P Knutsen Torungen HK Mix 2 111,000
6 Mix Mix 2 520,339
Nr. Medlems nummer NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
4351 Linda Arnesen Oslo HK Mix 4 197,124
4407 Christian YB Olsen Oslo HK Mix 4 210,700
3532 Ronny Breivik Nordvegen HK Mix 4
Mix 4
7 Mix Mix 4 407,824