Resultater fra Tromsø Int Fiskefestival

Tromsø Int. Havfiskefestival 2016
04.jun.16
Herrer
Plassering Medlemsnr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt i kg
1 2129 Jostein Nybakke Båstad HK Båstad 1 70,95
2 6135 Kurt Andreassen Tromsø HK Tromsø mix 68,8
3 4344 Sven Solbakken Oslo HK Oslo 1 56,7
4 4309 Knut Elgrud Oslo HK Oslo 1 30,65
5 2132 Jarle Reitan Båstad HK Team Normark 29,2
6 Juha Rautavuoma Kiruna Pighunters Pighunters 28,35
7 2115 Morten Hvam Båstad HK Båstad 1 24,6
8 2118 Kjetil Langvatn Båstad HK Team Normark 24,45
9 5323 Thomas Løland Ski HK Ski mix 20,45
10 5354 Robin Ødegård Ski HK Ski mix 18
11 2124 André Martinsen Båstad HK Båstad 1 14,9
12 Stefan Falck Kiruna Pighunters Pighunters 12,2
13 2133 Christian Sletmo Båstad HK Båstad 1 12,1
14 2311 Arild Wilhelmsen Asker HK Mix Asker 11,55
15 5302 Tony Andersson Ski HK Ski mix 10,95
16 4302 Bjørn Bakkelid Oslo HK Oslo 1 10,05
17 2114 Knut Ole Haug Båstad HK Team Normark 9
18 2156 Jan-Erik Herrstrøm Båstad HK Mix 1 8,8
19 6159 Hallgeir Selven Tromsø HK Tromsø mix 7,05
20 2001 Lars Erik Berg Botne HK Mix Asker 3,5
Damer
Plassering Medlemsnr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
1 2805 Judith Larsen Harstad HK Mix 1 75
2 2916 Kjærsti Kristiansen Havulvan HK Tromsø mix 39,95
3 6121 Annette Harsting Tromsø HK Tromsø mix 8,65
Junior
Plassering Medlemsnr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
Senior
Plassering Medlemsnr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Vekt
1 2807 Trond-Roger Larsen Harstad HK Mix 1 88,55
2 6329 Svein Erling Smolan Trondheim HK Mix Asker 36,25
3 4331 Frode Lerstein Asker HK Mix Asker 23,2
4 4355 Johan Winge Oslo HK Oslo 1 16,75
5 2131 Arne Reitan Båstad HK Team Normark 11,25
6 2127 Per Moen Båstad HK Mix 1 1,2
7 Kenneth Dunbäck Kiruna Pighunters Pighunters
2-mannslag
Tromsø Int. Havfiskefestival 2016
Lag Fisker Vekt
1. PLASS Kurt Andreassen
Kjærsti Kristiansen 108,750
2. PLASS Jostein Nybakke
Morten Hvam 95,550
3. PLASS Jostein Nybakke
André Martinsen 85,850
ALLE LAG
Sven Solbakken 56,7 André Martinsen 14,9
Frode Lerstein 23,2 Morten Hvam 24,6
Totalt 79,9 Totalt 39,5
Svein Erling Smolan 36,25 Lars Erik Berg 3,5
Frode Lerstein 23,2 Svein Erling Smolan 36,25
Totalt 59,45 Totalt 39,75
Jostein Nybakke 70,95 Kurt Andreassen 68,8
André Martinsen 14,9 Kjærsti Kristiansen 39,95
Totalt 85,85 Totalt 108,75
Jostein Nybakke 70,95 Annette Harsting 8,65
Morten Hvam 24,6 Kjærsti Kristiansen 39,95
Totalt 95,55 Totalt 48,6
André Martinsen 14,9 Annette Harsting 8,65
Arne Reitan 11,25 Kurt Andreassen 68,8
Totalt 26,15 Totalt 77,45
Jarle Reitan 11,25
Arne Reitan 29,2
Totalt 40,45
4-mannslag
Tromsø Int. Havfiskefestival 2016
Lag Fisker Vekt
Mix 1 173,550
Jan Erik Herrstrøm 8,800
Per Moen 1,200
Trond-Roger Larsen 88,550
Judith Larsen 75,000
Tromsø mix 124,450
Annette Harsting 8,650
Hallgeir Selven 7,050
Kjærsti Kristiansen 39,950
Kurt Andreassen 68,800
Båstad 1 122,550
Morten Hvam 24,600
Christian Sletmo 12,100
Jostein Nybakke 70,950
André Martinsen 14,900
ALLE LAG
MIX ASKER PIGHUNTERS
Frode Lerstein 23,2 Kenneth Dunbäck 0
Arild Wilhelmsen 11,55 Stefan Falck 12,2
Lars Erik Berg 3,5 Juha Rautavuoma 28,35
Svein Erling Smolan 36,25 Totalt 40,55
Totalt 74,5
BÅSTAD 1 TROMSØ MIX
Morten Hvam 24,6 Annette Harsting 8,65
Christan Sletmo 12,1 Hallgeir Selven 7,05
Jostein Nybakke 70,95 Kjærsti Kristiansen 39,95
André Martinsen 14,9 Kurt Andreassen 68,8
Totalt 122,55 Totalt 124,45
SKI MIX MIX 1
Thomas Løland 20,45 Jan Erik Herrstrøm 8,8
Robin Ødegård 18 Per Moen 1,2
Morten Østli 0 Trond-Roger Larsen 88,55
Tony Andersson 10,95 Judith Larsen 75
Totalt 49,4 Totalt 173,55
OSLO 1 TEAM NORMARK
Sven Solbakken 56,7 Knut Ole Haug 9
Knut Elgrud 30,65 Jarle Reitan 29,2
Bjørn Bakkelid 10,05 Kjetil Langvatn 24,45
Johan Winge 16,75 Arne Reitan 11,25
Totalt 114,15 Totalt 73,9
Størst fisk Side 1 av 1
Tromsø Int . Havfiskefestival
Navn Båt Art Vekt
Kurt Andreassen Hufsa Sei 10,500
Kjetil Langvatn Trålfisk Brosme 8,850
Judith Larsen Hufsa Sei 8,550
Jostein Nybakke Fidel Torsk 7,150
Svein Erling Smolan Lady Elsie Torsk 6,700
Kurt Andreassen Hufsa Sei 6,350
Trond-Roger Larsen Hufsa Sei 5,850
Jarle Reitan Kjølva Sei 5,550
Kurt Andreassen Hufsa Sei 5,500
Trond-Roger Larsen Hufsa Sei 4,850
Trond-Roger Larsen Hufsa Sei 4,800
Jan Erik Herrstrøm Lady Elsie Torsk 4,700
Juha Rautavuoma Fidel Brosme 4,550
Trond-Roger Larsen Hufsa Sei 4,500
Thomas Løland Anne Torsk 4,400
Sven Solbakken Hufsa Sei 4,250
Robin Ødegård Lady Elsie Brosme 3,100
Kjærsti Kristiansen Fidel Gråsteinbit 2,950
BESTE BÅT TROMSØ INT. HFF 2016
04.jun.16
Vekt for de 2 beste på båten gjelder
1. PLASS HUFSA – SKIPPER JAN-WILLY TOFTEN
Deltakere Trond-Roger Larsen Harstad HK 88,55 kg
Judith Larsen Harstad HK 75,00 kg
Kurt Andreassen Tromsø HK 68,80 kg
Sven Solbakken Oslo HK 56,70 kg
Totalvekt 2 beste: 163,55 kg
2. PLASS FIDEL – SKIPPER PAUL JENSEN
Deltakere Jostein Nybakke Båstad HK 70,95 kg
Kjærsti Kristiansen Havulvan HK 39,95 kg
Juha Rautavuoma Pighunters 28,35 kg
Morten Hvam Båstad HK 24,60 kg
Annette Harsting Tromsø HK 8,65 kg
Totalvekt 2 beste: 110,90 kg
3. PLASS KJØLVA – SKIPPERE GEIR TOFTEN OG
JOAKIM MOLUND
Deltakere Knut Elgrud Oslo HK 30,65 kg
Jarle Reitan Båstad HK 29,20 kg
Johan Winge Oslo HK 16,75 kg
Stefan Falck Pighunters 12,20 kg
Christian Sletmo Båstad HK 12,10 kg
Tony Andersson Ski HK 10,95 kg
Totalvekt 2 beste: 59,85 kg
4. PLASS LADY ELSIE – SKIPPER CHAS WALKER
Deltakere Svein Erling Smolan Trondheim HK 36,25 kg
Robin Ødegård Ski HK 18,00 kg
André Martinsen Båstad HK 14,90 kg
Arne Reitan Båstad HK 11,25 kg
Jan Erik Herrstrøm Båstad HK 8,80 kg
Per Moen Båstad HK 1,20 kg
Totalvekt 2 beste: 54,25 kg
5. PLASS ANNE – SKIPPER HILMAR SOLBAKKEN
Deltakere Frode Lerstein Asker HK 23,20 kg
Thomas Løland Ski HK 20,45 kg
Arild Wilhelmsen Asker HK 11,55 kg
Totalvekt 2 beste: 43,65 kg
6. PLASS TRÅLFISK – SKIPPER AKSEL RODE MOE
Deltakere Kjetil Langvatn Båstad HK 24,45 kg
Bjørn Bakkelid Oslo HK 10,05 kg
Knut Ole Haug Båstad HK 9,00 kg
Hallgeir Selven Tromsø HK 7,05 kg
Lars Erik Berg Tromsø HK 3,50 kg
Kenneth Dunbäck Pighunters 0 kg
Totalvekt 2 beste: 34,50 kg