Røstfestivalene

MEST FISK FREDAG – HERRER
PLASSERING KG
1 6325 KNUT ARNE RØYNE TRONDHEIM H 56,00
2 2023 THOMAS STEINE BOTNE H 54,50
3 2001 LARS ERIK BERG BOTNE H 52,00
4 5016 BJØRN PEDERSEN SDSFC H 47,00
5 6328 SIGURD SMOLAN TRONDHEIM H 46,50
6 5013 ODD KRISTIANSEN SDSFC H 36,00
7 8019 PER JOHAN HANSEN RØST H 32,00
8 1734 AKSEL LARSEN BERGEN HFF H 29,50
9 8034 JENS THORSTEINSEN RØST H 26,50
10 1758 HARALD UTHAUG BERGEN H 21,00
11 6362 HELGE ROLSTADÅS TRONDHEIM H 18,50
12 4344 SVEN HALVOR SOLBAKKEN OSLO H 14,50
13 8031 HÅVARD ARNESEN RØST H 8,50
14 6112 TROND LIAVIK TROMSØ H 0,00

 

MEST FISK FREDAG – DAMER
PLASSERING KG
1 2317 SIV SKARSTEIN ASKER D 51,00
2 1708 RANVEIG TOFTEVÅG BERGEN D 34,50
3 8030 BENDIKTE RØYMO RØST D 34,00
4 8000 ANITA JOSDAL RØST D 27,00
5 5070 TORIL PAULSEN SDSFC D 23,50
6 2302 IRENE LERSTEIN ASKER D 20,50
7 5021 VIGDIS SANDVOLL STAVANGER D 19,50
8 8009 TOVE MARLEN BORTHEIM RØST D 14,50

 

MEST FISK FREDAG – SENIOR
PLASSERING KG
1 5023 ROAR SANDVOLL STAVANGER S 67,00
2 6319 RUNOLF LUNDEN TRONDHEIM S 60,50
3 1719 ØYSTEIN GULLAKSEN BERGEN S 52,00
4 4355 JOHAN WINGE OSLO S 52,00
5 2305 FRODE LERSTEIN ASKER S 48,56
6 6329 SVEIN ERLING SMOLAN TRONDHEIM S 40,50
7 2008 GUNDER SALBU BOTNE S 39,50
8 6304 ØYVIND BRAA TRONDHEIM S 36,50
9 1712 EINAR ELIASSEN BERGEN S 27,50
10 1729 HELGE KJØNDAL BERGEN S 15,50

 

MEST FISK FREDAG – JUNIOR
PLASSERING KG
1 8028 STEN ROAR BUSCHMANN RØST J 28,50
2 8035 LOVEPREET JASSAL RØST J 16,00

 

MEST FISK HERRE – LØRDAG
PLASSERING KG
1 2023 THOMAS STEINE BOTNE H 134,0
2 2001 LARS ERIK BERG BOTNE H 122,5
3 8031 HÅVARD ARNESEN RØST H 101,5
4 6328 SIGURD SMOLAN TRONDHEIM H 101,0
5 6325 KNUT ARNE RØYNE TRONDHEIM H 100,0
6 4344 SVEN HALVOR SOLBAKKEN OSLO H 97,0
7 5013 ODD KRISTIANSEN SDSFC H 63,5
8 6362 HELGE ROLSTADÅS TRONDHEIM H 47,5
9 5016 BJØRN PEDERSEN SDSFC H 44,5
10 2316 STEINAR BUSTAD RØST H 14,5

 

MEST FISK DAMER-LØRDAG
PLASSERING KG
1 5021 VIGDIS SANDVOLL STAVANGER D 83,0
2 8009 TOVE MARLEN BORTHEIM RØST D 77,0
3 8000 ANITA JOSDAL RØST D 64,0
4 8030 BENDIKTE RØYMO RØST D 34,5
5 5070 TORIL PAULSEN SDSFC D 13,0
6 1708 RANVEIG TOFTEVÅG BERGEN D 12,5

 

MEST FISK SENIOR-LØRDAG
PLASSERING KG
1 6304 ØYVIND BRAA TRONDHEIM S 165,0
2 1712 EINAR ELIASSEN BERGEN S 131,0
3 5023 ROAR SANDVOLL STAVANGER S 119,5
4 1729 HELGE KJØNDAL BERGEN S 105,5
5 6329 SVEIN ERLING SMOLAN TRONDHEIM S 97,5
6 1719 ØYSTEIN GULLAKSEN BERGEN S 92,0
7 2008 GUNDER SALBU BOTNE S 84,5
8 4355 JOHAN WINGE OSLO S 68,5
9 2305 FRODE LERSTEIN ASKER S 56,0
10 6319 RUNOLF LUNDEN TRONDHEIM S 47,0
11 2315 RUNE GEIER ASKER S 11,5

 

MEST FISK JUNIOR – LØRDAG
PLASSERING KG
1 8035 LOVEPREET JASSAL RØST J 45
2 8028 STEN ROAR BUSCHMANN RØST J 7

 

4 MANNSLAG RØST 29-30. JULI 2016
PLASSERING FREDAG LØRDAG SUM
1 LAG 4 TRONDHEIM
6325 KNUT ARNE RØYNE TRONDHEIM 56,00 100,00
6304 ØYVIND BRAA TRONDHEIM 36,50 165,00
6319 RUNOLF LUNDEN TRONDHEIM 60,50 47,00
6329 SVEIN ERLING SMOLAN TRONDHEIM 40,50 97,50
193,50 409,50 603,00
2 LAG2 TRONDHEIM / BOTNE
2001 LARS ERIK BERG BOTNE 52,00 122,50
6362 HELGE ROLSTADÅS TRONDHEIM 18,50 47,50
2023 THOMAS STEINE BOTNE 54,50 134,00
2008 GUNDER SALBU BOTNE 39,50 84,50
164,50 388,50 553,00
3 LAG1 TRONDHEIM / ASKER  / OSLO
4344 SVEN HALVOR SOLBAKKEN OSLO 14,50 97,00
6328 SIGURD SMOLAN TRONDHEIM 46,50 101,00
4355 JOHAN WINGE OSLO 52,00 68,50
2305 FRODE LERSTEIN ASKER 48,56 56,00
161,56 322,50 484,06
4 LAG 7 SDSFC
5013 ODD KRISTIANSEN SDSFC 36,00 63,50
5016 BJØRN PEDERSEN SDSFC 47,00 44,50
5021 VIGDIS SANDVOLL STAVANGER 19,50 83,00
5023 ROAR SANDVOLL STAVANGER 67,00 119,50
169,50 310,50 480,00
5 LAG 5 TEAM RØYMO
8031 HÅVARD ARNESEN RØST 8,50 101,50
8000 ANITA JOSDAL RØST 27,00 64,00
8030 BENDIKTE RØYMO RØST 34,00 34,50
8009 TOVE MARLEN BORTHEIM RØST 14,50 77,00
84,00 277,00 361,00
6 LAG 3 TEAM SAVAGE GEAR BERGEN
1734 AKSEL LARSEN BERGEN HFF 29,50 0,00
1758 HARALD UTHAUG BERGEN 21,00 0,00
1729 HELGE KJØNDAL BERGEN 15,50 105,50
1712 EINAR ELIASSEN BERGEN 27,50 131,00
93,50 236,50 330,00
7 LAG 6 MIX SØR
6112 TROND LIAVIK TROMSØ 0,00 0,00
1708 RANVEIG TOFTEVÅG BERGEN 34,50 12,50
5070 TORIL PAULSEN SDSFC 23,50 13,00
1719 ØYSTEIN GULLAKSEN BERGEN 52,00 92,00
110,00 117,50 227,50
8 LAG 8 RØST
8019 PER JOHAN HANSEN RØST 32,00 0,00
8034 JENS THORSTEINSEN RØST 26,50 0,00
8028 STEN ROAR BUSCHMANN RØST 28,50 7,00
8035 LOVEPREET JASSAL RØST 16,00 45,00
103,00 52,00 155,00
2 MANNSLAG RØST 29-30. JULI 2016
PLASSERING FREDAG LØRDAG SUM
1 LAG 4
5023 ROAR SANDVOLL 67,00 119,50
5013 ODD KRISTIANSEN 36,00 63,50
103,00 183,00 286,00
2 LAG 6
6328 SIGURD SMOLAN 46,50 101,00
6319 RUNOLF LUNDEN 60,50 47,00
107,00 148,00 255,00
3 LAG 5
6328 SIGURD SMOLAN 46,50 101,00
2305 FRODE LERSTEIN 48,56 56,00
95,06 157,00 252,06
4 LAG 1
8000 ANITA JOSDAL 27,00 64,00
8009 TOVE MARLEN 14,50 77,00
41,50 141,00 182,50
5 LAG 2
8030 BENDIKTE RØYMO 34,00 34,50
8031 HÅVARD ARNESEN 8,50 101,50
42,50 136,00 178,50
6 LAG 3
8000 ANITA JOSDAL 27,00 64,00
8035 LOVEPREET JASSAL 16,00 45,00
43,00 109,00 152,00
7 LAG 8
1734 AKSEL LARSEN 29,50 0,00
1729 HELGE KJØNDAL 15,50 105,50
45,00 105,50 150,50
8 LAG 7
1731 AKSEL LARSEN 29,50 0,00
2305 FRODE LERSTEIN 48,56 56,00
78,06 56,00 134,06

 

MEST FISK – BEGGE DAGER
PLASSERING TOT. KG
1 201,5 ØYVIND BRAA
2 188,5 THOMAS STEINE
3 186,5 ROAR SANDVOLL
4 174,5 LARS ERIK BERG
5 158,5 EINAR ELIASSEN
6 156 KNUT ARNE RØYNE
7 147,5 SIGURD SMOLAN
8 144 ØYSTEIN GULLAKSEN
9 138 SVEIN ERLING SMOLAN
10 124 GUNDER SALBU
11 121 HELGE KJØNDAL
12 120,5 JOHAN WINGE
13 111,5 SVEN HALVOR SOLBAKKEN
14 110 HÅVARD ARNESEN
15 107,5 RUNOLF LUNDEN
16 104,56 FRODE LERSTEIN
17 102,5 VIGDIS SANDVOLL
18 99,5 ODD KRISTIANSEN
19 91,5 BJØRN PEDERSEN
20 91,5 TOVE MARLEN BORTHEIM
21 91 ANITA JOSDAL
22 68,5 BENDIKTE RØYMO
23 66 HELGE ROLSTADÅS
24 61 LOVEPREET JASSAL
25 51 SIV SKARSTEIN
26 47 RANVEIG TOFTEVÅG
27 36,5 TORIL PAULSEN
28 35,5 STEN ROAR BUSCHMANN
29 32 PER JOHAN HANSEN
30 29,5 AKSEL LARSEN
31 26,5 JENS THORSTEINSEN
32 21 HARALD UTHAUG
33 20,5 IRENE LERSTEIN
34 14,5 STEINAR BUSTAD
35 11,5 RUNE GEIER

 

STØRST FISK BEGGE DAGER
PLASSERING NAVN ETTERNAVN STØRST FISK
1 THOMAS STEINE 14,49
2 ODD KRISTIANSEN 14,38
3 HÅVARD ARNESEN 13,54
4 RUNOLF LUNDEN 12,81
5 EINAR ELIASSEN 12,75
6 ØYSTEIN GULLAKSEN 12,33
7 HELGE KJØNDAL 12,24
8 FRODE LERSTEIN 12,06
9 BENDIKTE RØYMO 12
10 LOVEPREET JASSAL 11,64
11 RUNOLF LUNDEN 11,29
12 HELGE ROLSTADÅS 11,25
13 ØYVIND BRAA 11,19
14 SIGURD SMOLAN 11,09
15 FRODE LERSTEIN 10,85
16 EINAR ELIASSEN 10,74
17 SIV SKARSTEIN 10,52
18 KNUT ARNE RØYNE 10,42
19 SVEN HALVOR SOLBAKKEN 10,22
20 LARS ERIK BERG 9,93
21 TORIL PAULSEN 9,64
22 HELGE KJØNDAL 9,57
23 ROAR SANDVOLL 9,45
24 ANITA JOSDAL 9,32
25 STEINAR BUSTAD 9,24
26 JOHAN WINGE 9,06
27 THOMAS STEINE 9,01
28 SVEIN ERLING SMOLAN 8,84
29 LARS ERIK BERG 8,77
30 JENS THORSTEINSEN 8,71
31 GUNDER SALBU 8,69
32 TOVE MARLEN BORTHEIM 8,36
33 BENDIKTE RØYMO 8,27
34 ODD KRISTIANSEN 8,19
35 SVEIN ERLING SMOLAN 8,17
36 BJØRN PEDERSEN 8,17
37 ØYSTEIN GULLAKSEN 7,77
38 KNUT ARNE RØYNE 7,5
39 ANITA JOSDAL 7,38
40 HARALD UTHAUG 7,25
41 SIGURD SMOLAN 7,18
42 RANVEIG TOFTEVÅG 7,18
43 VIGDIS SANDVOLL 7,12
44 GUNDER SALBU 7,06
45 JOHAN WINGE 7,06
46 RUNE GEIER 6,6
47 ØYVIND BRAA 6,47
48 STEN ROAR BUSCHMANN 6,25
49 TOVE MARLEN BORTHEIM 5,63
50 BJØRN PEDERSEN 5,12
51 AKSEL LARSEN 5,05
52 ROAR SANDVOLL 4,32
53 IRENE LERSTEIN 4,28
54 LOVEPREET JASSAL 4,11
55 TORIL PAULSEN 3,85
56 SVEN HALVOR SOLBAKKEN 3,76
57 RANVEIG TOFTEVÅG 3,61
58 VIGDIS SANDVOLL 3,37
59 PER JOHAN HANSEN 2,9
60 HELGE ROLSTADÅS 2,76
61 STEN ROAR BUSCHMANN 2,49
62 HÅVARD ARNESEN 1,68