Historisk tilbakeblikk på Havfiskeklubber / festivaler i Nord-Norge.

Tekst Trond-Roger Larsen.

Harstad Havfiskeklubb:

Nord-Norge var tidlig ute med å arrangere festivaler. Først ute med å arrangere festivaler var Harstad allerede i 1966.

Det skulle vise seg at interessen for havfiske var stor på den tiden.

Etter et par år blei det bestemt å starte en klubb. Navnet ble Arctic Sea – angling Club som er undertittel, for Harstad Havfiskeklubb som klubben heter i dag, og blei stiftet i 1969.

Det er bare to klubber i Norge som er eldre en Harstad Havfiskeklubb.

Den eldste klubben i Norge er Stavanger Deep Sea Fishing Club stiftet 1959.

Den nest eldste er Nordsjøklubben stiftet 1968.

Da Norges Havfiskeforbund blei stiftet i 1975. Tok det ikke lang tid før Harstad HK meldte seg inn i forbundet. Som første klubb fra Nord-Norge.

Fra første festival i 1966 til midten av 1990-tallet var det stor deltakelse på festivalene i Harstad.

Den gangen var det et yrende liv på kaia med skuelystende tilskuere. Den gangen blei Honnørkaia benyttet som festival kai som ligger midt i byen.

Allerede i 1978 arrangerte Harstad HK sitt første NM i havfiske. Det deltok 178 deltakere på det første NM i Nord-Norge.

Festivalene i Harstad er Internasjonale derfor har det deltatt mange nasjonaliteter her.

Vennskapsbyen Kiruna har hvert trofaste deltakere helt i fra siste halvdel av 1970 tallet.

Harstad blei fort kjent for sin avslutning på festivalene. Den såkalte ”Storfiskerens natt” på Grand Hotell.

Festbordene med havets delikatesse var enorme. Masse god mat og pent pyntet.

Harstad blei også kjent for sin tradisjon med Kong Neptun og hans terner.

En som stortrivdes i Harstad var Walther Søyland. Han deltok flere ganger på festivalene.

I 1984 opprettet Mildred og Walther Søyland en utmerkelse for årlig utdeling. Storfiskemerket for Harstad – Festivalene.

Opp gjennom årene har det blitt arrangert mange festivaler og mesterskap i Harstad.

NM i 1978. NM i tynnline 1990. NM 1993. Nordisk Mesterskap i 1997. NM i 1999.

NM i tynnline 2002. EM i 2006 som gikk over 5 dager. 2 dager med tynnline og 3 dager vanlig havfiske. Hele 15 forskjellige nasjoner deltok.

I 2010 arrangeres et nytt NM i havfiske med Harstad som arrangør.

Harstad har hatt flere Norgesmestere og Nordiske mestere opp gjennom tidene.

I klassene Junior – Damer – Herre og Senior.

For å få en klubb til å eksistere må det en eller flere ildsjeler til. Det samme gjelder for å arrangere festivaler og mesterskap. Der er Harstad heldig som har noen få medlemmer som har ork til å ta i et tak.

Av dagens medlemmer har Harstad HK tre som kan kalle seg for vetteraner.

Da regnes de som har hvert med på havfiske i 30 år eller mer.

Veteranene er Jan Larsen – Judith Larsen og Trond-Roger Larsen (deltok allerede i 1966.)

Aktiviteten i klubben. Flere av klubbens medlemmer har vært aktive og deltatt på flere festivaler rundt om i landet, og er fortsatt ganske aktive.

Andenes:

Festivalene på Andenes kom i gang 1976 som en god nr. to i Nord-Norge.

Andenes er en perle for havfiskesporten og blei fort kjent for sine store fangster.

Og ikke minst for sitt tøffe hav. Noen få festivaler har blitt avlyst på grunn av for tøft vær.

Kvaliteten på festivalene fra 1976 og 1990 tallet kan det settes et  spørsmålstegn ved.

Etter 1995 frem til i dag har det hvert gode festivaler.

Størst fangst på en dag blei tatt på Andenes med litt over 430 kg på 4 timer.

Det vil si 107,5 kg fisk i timen helt utrolig. Fiskeren var Bjørnar Gaarden fra Tromsø HK. God nr. to blei Steinar Øverland fra Harstad HK med bare 415 kg. på 4 timer.

Rekorder som skal bli vanskelig å slå.

Utenom vanlige festivaler har Andenes arrangert NM i havfiske i 1997 og i 2003.

Aktiviteten i klubben. Har bare noen få medlemmer som deltar på noen enkelte festivaler.

Sørøya HK:

I 1987 kommer nok en klubb på banen. Et par stk. fra Sørøya hadde hvert på møte i Harstad. Etter å ha fått råd og tips blei Sørøya HK stiftet.

Sørøya er en perle for havfiskesporten. Blei fort kjent for sine store fangster, og ikke minst for sine store fisker i 20 – 30 kg klassen.

Flere Norgesrekorder og personlige rekorder har blitt satt på Søryøa.

Som klubb nr. to fra Nord-Norge arrangerte Sørøya NM i havfiske 1989.

I 1991 leide Sørøya en buss og reiste til Hitra for å delta på NM. 40 stk. fra  Sørøya var med på turen. Kan nevne at 3 fra Harstad også fikk være med på turen.

Foruten vanlige festivaler har Sørøya HK arrangert NM i havfiske i 1989, og Nordisk Mesterskap i 2008.

Deltakelsen på festivalene har i alle år hvert god.

Sørøya har hatt Norgesmester i dame klassen.

Aktiviteten i klubben. Klubben var aktiv og flinke til å delta på festivaler de første årene. De senere år liten eller ingen aktivitet dessverre.

Skjervøy HK:

En utflytter fra Harstad er med på å starte en klubb på Skjervøy i 1990.

Skjervøy HK arrangerer sin første festival i 1991.

En grei plass å arrangere festivaler, men deltakelsen på festivalene var liten.

Hovedsakelig kom deltakerne fra Nord-Norge.

Det var bra aktivitet i klubben de første årene. Når ildsjelene forsvinner er det ikke lett. Klubben blei dessverre nedlagt i 1999.

Vågan Båt og Sjøfiskeforening:

VM i Skrei kom i gang i 1991 med utror fra Svolvær.

Lofotfisket er godt kjent i mange land, men er dessverre ikke slik det en gang var.

Deltakelsen på festivalene er stor med 200 – 500 deltakere.

Bare navnet Lofoten er et trekkplaster i seg selv, og med sin vakre natur.

Festivalene har både negative og positive sider. Klubben har ikke hvert den letteste arrangøren som forbundet har hatt med å gjøre.

Minner mer om en arrangør klubb, og ikke som en havfiskeklubb.

Aktiviteten i klubben . Liten eller ingen aktivitet.

Lofoten HK:

Lofoten HK startet opp som ny klubb i 1995 i Laukvik.

En liten men interessant plass for havfiske. Ildsjelene Marit og Gullik flytter sørfra til Laukvik. De gjør en kjempe jobb for å få til gode festivaler, og det greier de godt.

Det er bare et problem, og det er festival kollisjon med Andenes. Samme festival dato gjør at det blir liten deltakelse på begge festivalene.

Mange deltakere kunne tenke seg å delta på begge festivalene, men må velge en av dem.

Klubben arrangerte NM i havfiske i 2005 et bra arrangement.

Aktiviteten i klubben. De hadde noen få medlemmer som deltok på festivaler.

Ildsjelene flytter sørover igjen, og det blir slutt på festivalene dessverre.

Tromsø HK:

Etter mange år med prat kommer Tromsø HK i gang. Klubben blir stiftet i 1998.

Festivalene blir arrangert på Sommarøy. En fin liten plass å arrangere festivaler.

Klubben var tidlig ute med å arrangere mesterskap. Allerede i 2000 arrangerte de Nordisk Mesterskap og NM i havfiske i 2001.

I 2002 begynte klubben å arrangere sine festivaler som natt fiske. Det skulle vise seg at det var en suksess.

Klubben har klart å få både Norgesmestere og Nordiskemestere.

Aktiviteten i klubben. En aktiv klubb de er flinke eller best av de Nord-Norske klubben til å delta på festivaler.

Havulvan HK:

En utbryter gruppe fra Harstad HK oppretter klubben Havulvan HK stiftet i 2000.

Festivalene arrangeres på Sortland. En grei plass for havfiske.

Foruten vanlige festivaler har klubben arrangert NM i havfiske i 2002. NM i 2008

Og Nordisk Mesterskap i 2009. Forøvrig det siste Nordiske Mesterskap som blir arrangert.

Klubben har hatt flere dyktige havfiskere. De har hatt Norgesmestere i både tynnline og vanlig havfiske.

Aktiviteten i klubben. Det var en aktiv klubb de første årene, men i dag er den liten .

De deltar lite på andre festivaler dessverre.

Det har kommet til noen nye klubber i Nord-Norge. De er så ny at det ikke kan skrives noe om dem.