Østfold og Engelsvik festivalene 29-30 august.

Østfoldfestivalen. 29 august

 

Østfoldfestivalen er en rein vektfiskefestival og mesteparten av fisken som fanges er makrell.

Nytt i år var at en kunne  ha 35 tellende makrell og det er disse alle satser på å få.

Det litt spesielle med Engelsviken er at det er de sammen plassene som leverer fra år til år. Eller er det kanskje slik at vi går på de samme plassene hvert år?..

Ihvertfall dro alle båtene til Elegrunnen utenfor  Larkollen i år, som året før.

Det er her vi pleier å få de store makrellene.

Vi fisker på dyp fra 20-40 meter litt etter hvor på ”grunna” vi ligger. Og  den store makrellen pleier vi å finne fra bunnen og 5 meter opp. Høyere i vannet er det mer makrell men gjennomsnittsstørrelsen på fisken er på fisken er mindre.

I år var det mindre med makrell  og det var særlig den mindre makrellen oppe i vannet som manglet. De fleste fisket med agn men noen ganger er det lurt å prøve litt med fluer og gummimark. Fluene er stort sett ”sabiki hekle” fra størrelse 8-2 litt etter hva fisken vil ha. Gummimark i størrelse 2/o og 4/o i fargene rødt ,grønt ,gult og svart dekker det meste en kan få brukt for av gummimark. Vi bruker sjelden pilk med krok men satser på 3 fluer eller gummimark.

I år var det agn som ga best resultat. De fleste bruker et paternostertakkel med litt selvlysende foran kroken, her er det hvit,rosa og grønn slange som er vanligst. Krokstørrelse 2-2/o er det vanligste å bruke . valg av krokstørrelse har mest med agnstørrelsen å gjøre.  Alternativt et enkelt slep (70 cm) med to paternostere over med samme pynt. Brislingen blir veldig fin på slepet.

Makrell og brisling er det vanligste agnet. Brislingen brukes hel . jeg trer kroken gjennom øynene og holder alt på plass med en liten firkant med makrellfilet. makrell bitene er ofte i pekefinger størrelse. Skjær først makrellfileten slik at den er jevnt tykk over hele fileten. Så skjærer du bredden etterpå. Kroken skal festes helt i enden av agnbiten slik at den svømmer mest mulig ”blafrende ” og tvinner minst mulig.  Jeg sleit litt med å få fisken til å sitte på de store bitene og gikk ned til krokstørrelse 2 og lillefinger biter før jeg begynte å få litt fisk. Agnstørrelsen som pleier å skille ut de store fungerte ikke denne gangen men en må prøve seg litt fram hver gang.

Det var ikke så mange som klarte 35 makrell denne gangen for fisken nappet veldig forsiktig. Men de fleste var i nærheten og det ble dratt jamt med fisk hele dagen. De som gjorde det best hade en snittvekt mellom 600 og 700 gram. Det ble tatt mange makreller over 1 kg . Dette er helt klart en av de morsomste vektfiske konkurransene jeg er med på i løpet av året. Det er vel ikke så mye mer å skrive om selve fisket. Det krever få takkelvarianter og er  enkelt og greit. I år fikk jeg mest fisk helt nede på bunnen men det er derfra og 5 meter opp som stort sett gjelder…

Resultatene finner du på hjemmesiden til forbundet.

 

 

 

 

Før utror

 

Engelsvikfestivalen,  30 august.

 

Dette er en en artsfiskefestival hvor du prøver å få flest mulig arter og helst 10 fisk av hver art. I løpet av årene jeg har vært med har det blitt mer og mer fokus på å ha snøret i vannet og å bruke minst mulig tid på båtkjøring.  Før startet vi ute på en grunntopp som heter Bjørnen  og prøvde oss på noen andre plasser før vi endte opp inne ved Rauer. Nå kjører alle båtene rett til Rauer og blir liggende der.

Det viser seg gang på gang at det meste som er mulig å få i området finnes inne i den vika  bare en veit hva og hvor en skal fiske. Referatet fra dette området er det vel egentlig Robin Ødegård fra ski hk som bør skrive. Etter endt fiske hadde han så mye mer poeng en nestemann at det nesten ikke er til å tru. Imponerende bra fiska av Robin som drar mer og mer fra oss andre for hvert år som går.

Det er ikke så  mange varianter en trenger til dette fisket. Veldig mange fisker med trippelslep fordi mye av fisken tas ved bunnen. Vi fisker så grunt stort sett fra 5-30 meter og rødt, hvitt og gult er vel de vanligste fargene på pynten. Ikke alltid selvlysende er like effektivt her. Har du i tillegg et dobbeltslep med en paternoster over og noen paternostertakkel klarer du deg lenge. Jeg bruker som regel krokstørrelse fra 16-8. Veldig mye av det jeg slipper ned har størrelse 12. Er bergnebben sær og kutlingene små har jeg en del takkel hvor minste krok på slepet er en 16 krok.

Jeg har stort sett med meg tre agn til Engelsviken. Makrell,,kokt reke og råreke. Noen ganger kan blåskjell og snegler  være gode agn men i de aller fleste tilfellene er reker godt nok.

En skal følge med litt når en ligger og fisker for bunnen kan variere raskt. Er du på hard steinbunn og på 5-10 meter er du i gylte land. Bunnen kan være lett å sette seg fast i og her kan en dra 10 bergnebb relativt raskt på små krok. Når disse er tatt kan det være lurt å bruke et paternoster med litt større krok og litt større agn etter gylter. Kommer en over på litt bløtere bunn er kutling, knurr , flatfisk , ulker, hvitting, hyse og fløyfisk som gjelder. Makrellen kommer litt hvorsomhelst på de samme takklene.

I kantene litt dypere får du sei og sypike. De ulike artene gir forskjellig poeng  så en må se litt på hva som lønner seg å satse på. Det som er helt sikkert er at om du skal slå Robin må du klippe 10 klipp for nesten alle artene som er nevnt….

De som gjør det best her er gode til å variere fisket etter bunnforholdene og er veldig godt kjent med hvor fisken står. Nesten alle bruker tynn braid og har en eller annen form for quivertip. De beste her har mellom 50 og 70 klipp så det napper omtrent hele dagen og det er et utrolig morsomt fiske. Lurer du på hvem som kom bak Robin i konkurransen finner du resultatene på hjemmesiden til NHF.

Takk til Sarpsborg HK for to flotte dager på sjøen.

Stor takk til  Arne Bergstrøm Sarpsborg HK for bilder fra festivalene

 

 

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg