Referat fra styremøte 01.09.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra styremøte 01.09.22

 

Sted: Grand Hotell, Egersund

Tid: 18.00 – 21.00

Tilstede: Are Andersen, Hilde Skiffard, Håkon Taranger og Geir Johannessen.

 

 

Saker:

 

 1. Referat fra forrige styremøte

 

Referatet fra styremøtet i Arendal 15-16.01.22 ble gjennomgått og diskutert.

 

Styreleder Are Andersen har siden sist styremøte hatt jevnlig korrespondanse med den nye generalen for VM i Skrei, og mulighetene for et samarbeid med NHF er under diskusjon.

 

Det er ikke produsert NM merker i tøy fra NM i 2020 (Grensenappet/ Fredrikshald HK) og 2021 (Holmestrand/ Oslo HK). Styret innser at dette muligens er en tradisjon som er i ferd med å dø ut. Det ble delt ut NM merker for NM 2022, som ble avholdt av Nord-Jæren HK i Egersund, i form av klistremerker.

 

Da det ikke kan bekreftes av Walter Søyland var æresmedlem i NHF, arbeides det ikke videre med denne saken.

Styret skal få anskaffet et bilde av æresmedlem Arnt Reinertsen til hjemmesiden.

 

 1. Post ut og inn

 

14.02.22 – Mail fra Fredrikshald HK angående utmeldelse fra NHF

Styret mottok 14.02.22 mail fra Fredrikshald HK med informasjon om at klubben melder seg ut av forbundet.

 

23.05.2022 – Mail fra medlem i Oslo HK angående “Dugnad for havet”.

Styreleder mottok 23.05.22 mail fra et medlem fra Oslo HK, som informerte om prosjektet “Dugnad for havet”, et initiativ fra Havforskningsinstituttet der publikum oppfordres til å registrere inn fangster/ observasjoner fra havet. Styret må ha mer konkret informasjon om prosjektet før en eventuell avgjørelse tas.

 

14.07.2022 – Søknad fra Sørøya HK om medlemskap i NHF.

Styret mottok 14.07.22 mail fra Sørøya HK med søknad om innmelding i NHF. Klubben informerer om at de melder seg ut av Nord Norsk Havfiskeforbund (NNHF) i forbindelse med dette. Styret godkjente søknaden, og ønsket Sørøya HK velkommen til NHF!

 

08.08.2022 – Søknad om tillatelse til bruk av elektrisk snelle.

Styret mottok 08.08.2022 mail fra et medlem av Torungen HK med søknad om å få bruke elektrisk snelle ved NC festivaler. Styret godkjente søknaden på bakgrunn av legeerklæringen.

 

01.09.2022 – Telefon fra medlem av Nord-Jæren HK angående bruk av stinger-krok under NM

Styret mottok forespørsel fra et medlem av Nord-Jæren HK angående om det var tillatt å bruke stinger-/ assistkrok på NM. Svaret var at dette er tillatt, så lenge det ikke er lenger enn 5 cm. mellom pilk og krok, eller kroken er festet lenger ut enn halen på jig/agnfisk.

 

 

 1. Norgescupen status 2022

 

Norgescupen deltakelse 2022

Norgescupen så langt i 2022 har blitt gjennomført etter terminlisten, med mange spennende og varierte festivaler både i øst, vest og nord.

 

Det er blitt kommentert fra flere hold at deltakelsen i år, spesielt på sensommeren, har vært veldig lav, der noen festivaler ikke har hatt mye mer enn 20 deltakere. Foruten økonomiske grunner som følge av høye strøm- / drivstoff- og matvarepriser, kan noe av årsaken til dette være at det i år har vært en noe uheldig fordeling av NC festivalene, der det ble svært tett mellom arrangementene på sensommer/ høst, med festivaler nesten hver helg. Styret håper og tror at flere klubber velger å avholde sine festivaler på vår/ forsommeren i 2023, slik at festivalene blir bedre fordelt utover året.

Det ble også kommentert at klubbene burde bli bedre til å få med nye medlemmer på festivalene, ved f.eks. å legge ut informasjon om festivalene og påmelding innad i klubben i forkant av arrangementene.

 

Er 5 tellende resultater 1 for mye?

Styret diskuterte muligheten for å justere Norgescupen til å gjelde 4 tellende resultater, og ikke 5 slik det er i dag. Dette er på bakgrunn at styret ser problematikken med mange avholdte festivaler i den østlige landsdelen sammenlignet med i vest og nord. Ved å nedjustere til 4 tellende resultater, vil det være lettere for deltakere fra regioner utenom Østlandet å hevde seg i NC.

Styret vil formulere et forslag om endring fra 5 til 4 tellende resultater i NC til GF 2023.

 

Blogg og resultatlister klare innen 48 timer etter festival?

Styreleder har fått et innspill om at det burde settes krav til at det innen 48 timer etter gjennomført festival, bør foreligge blogg og resultatlister på NHF sin hjemmeside. Det var enighet i Styret om at den gjeldende regelen med 2 ukers frist for publisering av resultatlistene bør opprettholdes.

 

 

 

 1. Økonomi

 

Pr 31.08.22 hadde forbundet et overskudd på kr 24 290,-

 

Sponsoravtaler 2022

Styreleder har framskaffet sponsormidler til forbundet på samlet kr. 12.000,-/ år i 3 år, pluss gavepremier. Styret takket styreleder for utmerket arbeid med å finne sponsorer til forbundet!

 

 1. Status hjemmesiden og Facebooksiden

 

Styret er fortsatt svært fornøyd med hjemmesideansvarlig sitt arbeid med NHF sin hjemmeside. Han er rask til å legge ut resultatlister, medlemsoppdateringer, blogger og andre relevante innlegg.

Sett bort fra NC lag, er resultatlistene oppdatert, og relevant informasjon legges ut fortløpende.

 

Styret ser at det kan være forvirrende slik medlemsoversikten på hjemmesiden er nå, der listen over klubbene kommer ved siden av begynnelsen på medlemslisten. Det ble foreslått at oversikten over medlemsklubbene i NHF legges i forkant av listen over enkeltmedlemmene, slik at det blir mer oversiktlig.

 

Det ble kommentert at hjemmesiden bør bli mer mobilvennlig, slik at en kan se alle NC resultatene på skjermen. Slik er det ikke nå, da kun de 4 første tellende resultatene vises.

 

Styret registrerer at noen av klubbene er flinke til å benytte seg av forbundets Facebook-side til å legge ut informasjon om kommende festivaler, båttrekninger etc. Dette er topp!

Styret ønsker ikke innlegg som omhandler kjøp og salg av utstyr etc. på Facebook-siden, og slike innlegg fjernes fortløpende.

 

 1. Innrapportering av medlemmer i NHF

 

Forbundet har per dags dato 470 medlemmer.

 

Det registreres fortsatt at enkelte klubber kun melder inn styret i klubben og medlemmer som deltar på NC festivaler. Det er enighet i styret om at det må tas tak i dette, da det i praksis ikke er tillatt med kun B-medlemskap for medlemmer i klubber tilknyttet NHF

 

I forbindelse med diskusjonen om B-medlemskap og grunner til å bli med i forbundet, ble det satt opp følgende fordeler ved å være med i NHF:

 

 • Medlemskontingenten til klubben vil sannsynligvis være den samme om man er A- eller B-medlem, da det er klubben som videresender en del av kontingenten til NHF.
 • Man får mulighet til å delta på NC festivaler rundt om i landet, og ta del i alt det sosiale miljøet dette måtte medbringe.
 • Klubben kan arrangere NC festival, som vil tiltrekke seg deltakere fra andre klubber tilsluttet NHF.
 • Ved å delta i NC festivaler, kan en være del av en prestisjefull konkurranse, som premieres av NHF.
 • Ved å være medlem av NHF, får en mulighet til å få tittelen norgesmester i havfiske.
 • Som medlem av NHF kan en ta del i erfaringsutveksling via hovedstyret og medlemsklubbene.
 • Ved å være medlem av NHF får klubben mulighet til å sende delegater til GF og bidra til å forme NHF sitt regelverk og driften av forbundet.
 • Medlemmer av NHF har tilgang til forbundets Facebook-side og hjemmeside, med historikk, resultatservice og jevnlig informasjon.

 

 1. Nye klubber i forbundet

Styret kan med stor glede ønske Alver HK og Sørøya HK velkommen til forbundet!

 

 1. Klargjøring av premier til NC vinnere 2021 og NM medaljer for 2022

Styreleder Are Andersen og Nestleder Håkon Taranger klargjorde gavepremier, NC plaketter og NM medaljer fra NHF i forkant av styremøtet.

 1. Eventuelt

 

Nytt fokus på Catch and Release?

Det er i den senere tiden vært en del diskusjoner rundt praksisen med C&R, da spesielt med tanke på kveite og laks.

Styret vil ta opp temaet med dyrevelferd på LK i 2023, spesielt med tanke på rask avlivning, behandling av skadet fisk og gjenutsetting av fisk.

 

NHF sitt regelverk – for detaljert?

Styret har fått tilbakemelding fra klubber der nye medlemmer kvier seg for å være med på NC festivaler, da de synes regelverket til NHF er for omfattende. Styret diskuterte om forbundets konkurranseregler var for detaljerte, og om en burde gå over regelverket og fjerne overflødig tekst. Det var litt uenighet i styret angående dette. Sekretæren synes det var topp med et detaljert regelverk som utelukker misforståelser, mens andre medlemmer i styret heller ville sett et forkortet regelverk. Det ble foreslått at en kunne lage et sammendrag av de mest essensielle fiskereglene som omhandler antall kroker en kan bruke, tillatt fiskeutstyr, sikkerhet om bord etc. som kunne være tilgjengelig for nye medlemmer. Ingen avgjørelse ble tatt der og da angående dette, men det er et tema som kan luftes på LK 2023.

 

Kommunikasjon internt i styret

Styremedlemmene er fornøyd med kommunikasjon via Messenger og mail. Styreleder får fortsatt mye kommunikasjon fra medlemmer via telefon, og det kan til tider være vanskelig å få kommunisert all informasjonen ut til resten av styret.

 

Styret vil gjerne oppfordre medlemmene som ønsker å ta opp saker som omfatter forbundet, til å ta kontakt med styret via styrets felles mailadresse, og ikke via telefon til styremedlemmer.

 

 

 

Neste styremøte avholdes i januar 2023, tid og sted ikke avgjort i skrivende stund.

 

 

 

 

 

 

Hilde Skiffard,

Sekretær NHF

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg

Reminder

Minner om påmeldingsfrist 13 februar til Generalforsamling. Det er fremdeles flere klubber som ikke har svart.

Les videre »

Julehilsen

Kjære Havfiskevenner I en travel tid nå før jul vil jeg skrive noen ord til ettertanke fra året vi snart legger bak oss. Vi i

Les videre »