Referat fra styremøte 16.06.2023 Kilstraumen

 

 

 

 

Norges Havfiskeforbund 

( Norwegian federation of sea angling clubs)

 

 

 

 

 

 

Referat fra styremøte 16.06.2023

 

Sted: Kilstraumen Brygge, Kilstraumen

Tid: 21.00 – 22.00

Tilstede: Are Andersen, Hilde Skiffard, Håkon Taranger og Geir Johannessen.

 

Saker:

 

 1. Referat fra forrige styremøte

 

Referatet fra styremøtet i Arendal 14-14.01.23 ble gjennomgått og diskutert.

 

Styret fortsetter arbeidet i forhold til å innlemme VM i Skrei og Møre HK i forbundet.

 

 1. Post ut og inn

 

Styret har ikke mottatt post via “fellesmail styret” siden sist styremøte.

 

18.06.23 – Mail fra ansvarlig angående oppstart av havfiskeklubb i Møre og Romsdal.

Styreleder mottok 18.06.23 mail fra en person angående oppstart av havfiskeklubb i Herøy kommune i Møre og Romsdal. Denne informerte om at de vil avholde et stiftelsesmøte på sensommeren, og at de kunne tenke seg å avholde NC-festivaler i framtiden. Styreleder Are Andersen har kontaktet ansvarlig, og vil opprettholde kommunikasjonen framover. Denne mailen ble mottatt etter styremøtet, men tas med her da den kom så tett på samlingen.

 

 1. 3. Norgescupen status så langt for 2023

 

Styret registrerer at deltakerantallet på NC-festivaler er høyere i år enn i fjor på samme tid, med unntak av NM. Det har vært spennende og bra arrangerte festivaler til nå, og Styret ønsker å rose klubbene for det flotte arbeidet de legger ned for å kunne by på festival og hyggelige fiskeopplevelser!

Det registreres at festivaler som holdes over to dager ofte har høyere deltakerantall enn endagsfestivaler.

Den kommende festivalen i Harstad så en periode ut til å bli avlyst som følge av problemer med levering av fisk. Styret er glad for at det ordnet seg og at festivalen går som planlagt. I forhold til at uforutsette hendelser kan medføre avlysning av festivaler, kan det være en fordel å tegne avbestillingsforsikring på reise og opphold. Styret minner om at NHF ikke er ansvarlig for tilbakebetaling av utgifter i forbindelse med avlyste festivaler.

 

 1. Økonomi

 

De frammøtte styremedlemmene fikk tilsendt forbundets økonomiske status per 16.06.23 av kasserer, og foreløpige tall stemmer med det som er budsjettert.

 

 1. Status hjemmesiden og Facebooksiden

 

Styret synes det er topp at medlemmer og arrangørklubber legger ut bilder og ellers bruker facebooksiden til informasjon i forbindelse med NC-festivaler, og oppfordrer flere til å benytte seg av denne!

Styret ønsker å legge ut minneord på hjemmesiden og facebooksiden i forbindelse med Rolf Handeland sin bortgang. Styreleder kontakter Torunn Handeland angående dette.

 

 1. Klargjøring av premiering til NC vinnere 2022 og NM medaljer 2023

Styre- og nestleder klargjorde premiering av NC 2022 og NM 2023.

 

 1. Eventuelt

 

 • Publisering av festivaldatoer

Styret har registrert at et par klubber har gått ut med sine festivaldatoer for 2024 uten å ha vært i kontakt med NHF og fått datoen godkjent. Styret minner om at ønskede datoer for avholdelse av NC-festivaler, samt festivalannonsen, må gå via Styret for godkjenning før festivalen offentliggjøres.

 

 • Festivalannonser format og deltakerlister i forkant av festival

Styret ønsker at alle festivalannonser sendes Styret som Word-fil og ikke som PDF, og at filen sendes som kopi til hele styret. Det vil da være enklere for Styret å se igjennom og utføre eventuelle rettelser i annonsen.

Hjemmesideansvarlig Håkon Taranger ønsker å få tilsendt deltakerlisten til NC-festivaler i forkant av festivalene, dette for å kvalitetssikre at plassering i rett klasse stemmer. Styret minner om at medlemslistene må sendes komplett og inkludere deltakernes fødselsdato.

 

 • Nye Havfiskeklubber

Styreleder ønsker å ta kontakt med Helgeroa HK, som fisker i Langesundsområdet.

 • LK/GF 2024 – sted?

Styret diskuterte muligheten for å redusere arrangementet til en dag, i stedet for to dager som har vært tradisjonen de siste årene. Sted for arrangementet er foreløpig ikke fastsatt, da det arbeides med å finne det mest gunstige stedet hva angår pris og logistikk.

 

Hilde Skiffard,

Sekretær NHF

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg