Referat fra styremøte i Arendal 13-15 jan 2023

15.01.23

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra styremøte 14 og 15.01.23

 

Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

Tid: 09.00 – 17.30 og 09.00 – 13.00

Tilstede: Are Andersen, Hilde Skiffard, Richard Sjursen, Håkon Taranger, Geir Johannessen og Trond-Roger Larsen.

 

Saker:

 

 1. Referat fra forrige styremøte

 

Referatet fra styremøtet i Egersund 01.09.22 ble gjennomgått og diskutert.

 

Styret har ikke lyktes med å få bekreftet om Walther Søyland var æresmedlem i NHF, men velger å la han stå på listen over forbundets æresmedlemmer. Det er uvisshet om at han ikke var oppført som følge av at han var gått bort.

 

Styret må få lagt ut et bilde av æresmedlem Arnt Reinertsen på NHF sin hjemmeside.

 

Webansvarlig har ikke lyktes å gjøre hjemmesiden mer mobilvennlig hva angår resultatlistene. Men, det er blitt fjernet en del “bugs” og feil siden sist, og flere nye tjenester slik som søkefunksjon og printbare versjoner av NHF sitt regelverk er nå tilgjengelig på siden.

Webansvarlig vil arbeide med å endre layout til NM-merkene mottatt fra Roar Sandvoll (Bergen HF), samt å få laget en medlemsoversikt som skal stå i forkant av medlemslisten.

 

 1. Post ut og inn

 

17.11.22 – Mail til NHF fra tidligere kasserer i Lørenskog og Strømmen Havfiskeklubb angående overføring av klubbens restbeholdning til NHF

Styreleder Are Andersen mottok 17.11.22 mail fra tidligere kasserer i LSHK. Klubben har vært inaktiv i flere år, og ble nå besluttet oppløst. Tidligere ble det i klubben vedtatt at, ved en eventuell oppløsning av klubben, skulle en eventuell restbeholdning overføres til NHF, hvor det skal gå til ungdomsrekruttering/ungdomsarbeid. Styret er svært takknemlige for gaven, og Styreleder Andersen har besvart mailen 17.11.22.

 

27.12.22 – Mail fra Roar Sandvoll (Bergen HF) angående tøymerker fra NM i havfiske

Styreleder Are Andersen mottok 27.12.22 mail fra Roar Sandvoll (Bergen HF), med informasjon om at tøymerkene som er blitt delt ut i forbindelse med NM i tidsrommet 1975-2019 er digitalisert. Det ble forespurt om dette dokumentet kunne legges ut på NHF sin hjemmeside, noe som ble gjort 10.01.23. Styret takket Sandvoll for flott jobb med dette, og oversikt over merkene er blitt publisert på NHF sin hjemmeside.

 

 1. Medlemmenes kommunikasjon med Styret – Styremail

 

Styret oppfordrer til at all kontakt med styret går via Fellesmail Styret. Denne linken ligger på NHF sin hjemmeside under fanen “Styret” – “Kontakt oss”. Styre- og nestleder mottar til dels store mengder henvendelser via telefon om saker som angår hele styret, og det ville vært mye enklere og mer oversiktlig hvis disse henvendelsene gikk direkte til hele styret, i stedet for at informasjonen må videreformidles gang på gang. Styret ønsker også skriftlige henvendelser fram for muntlige, da det er mindre mulighet for misforståelser.

Styret ønsker å presisere at det fortsatt er tilgjengelig på telefon, men ved mer detaljerte henvendelser, er det ønskelig å få dette på mail.

 

 1. Norgescupen status 2023

 

Styret har mottatt søknader fra 11 klubber som ønsker å arrangere NC-festival i 2023. Totalt vil det bli arrangert 24 konkurransedager.

Leder Are Andersen gikk igjennom årets terminliste.

 

 1. Saker til Lederkonferansen 2023

 

Styret har mottatt flere saker til behandling på lederkonferansen fra en klubb, og vil selv presentere noen emner til diskusjon. Disse framkommer i innkallingen til LK/GF 2023.

 

 1. Innkomne endringsforslag til Generalforsamling 2023

 

Styret har mottatt 1 forslag til endring i vedtektene og 5 forslag til endringer i konkurransereglene, og vil selv presentere 1 forslag til endring av vedtektene og 1 som omhandler konkurransereglene.

 

 1. Presentasjon av endringsforslag til GF/ LK

 

Ved lederkonferansen i 2022 ble temaet rundt hvordan endringsforslag skulle presenteres tatt opp. Styret mottar fortsatt forslag til endringer både i konkurransereglene og vedtektene som mangler begrunnelse, dette til tross for at det er vedtektsfestet at forslag som presenteres i innkallingen skal begrunnes:

 

 • 7. Generalforsamling, punkt 4: “Innkomne forslag med begrunnelse. (…)”

 

Styret mener at begrunnelsen er nødvendig for at klubbene skal kunne danne seg et standpunkt ved avstemningen av forslaget.

Styret har i år mottatt endringsforslag uten begrunnelse, og til tross for flere forespørsler, har det ikke lykkes å motta dette fra avsender.

Styret har allikevel valgt å presentere endringsforslagene uten begrunnelse i innkallingen til GF 2023, men ber om forståelse for at dette blir siste året mangelfulle forslag vil bli tatt med.

 

Mal for hvordan endringsforslag skal presenteres ligger på forbundets hjemmeside under fanen “Skjemaer”. I tilfelle det foreligger tvil om hvordan forslagene bør presenteres, vennligst ta kontakt med sekretær i NHF.

 

 1. NM 2023

NM i 2023 arrangeres av Bergen HF med utror fra Kilstraumen brygge, en times kjøretid nord for Bergen. Styremedlem Geir Johannessen (Bergen HF) informerte om arrangementet, og at det for tiden arbeides med å skaffe båter og gavepremier.

 1. Regnskap for 2022

 

Kasserer Richard Sjursen gikk igjennom forbundets regnskap for 2022.

 

Forbundets inntekter er gått ned, noe som skyldes redusert medlemsantall og høyere utgifter i forbindelse med premiering av NC og arrangering av GF/LK. Sistnevnte ble før 2022 avholdt på Hummeren Hotell, der prisene var langt gunstigere. Der fikk forbundet en god pris på hotell og kost, og det ble blant annet ikke fakturert for møterom, som på Gardermoen var en utgift på kr. 400,-/pers/dag.

 

NHF betalte lunsj for alle delegatene ved GF/ LK i 2022, selv om det står i vedtektene at forbundet kun dekker kost og losji for 1 delegat, dette medførte en stor kostnad i forbindelse med arrangementet.

 

Det er brukt litt mer utgifter på hjemmesiden i 2022, da det er fått inn hjelp til å få den i stand.

 

Regnskapet viste et årsresultat på kr. – 39 241,-

 

 1. Budsjett for 2023

 

Styret satt opp forbundets budsjett for 2023, og det ble lagt opp til et nullbudsjett.

 

 1. Disponering av mottatte midler fra Lørenskog og Strømmen Havfiskeklubb

 

Styreleder mottok 17.11.22 mail fra tidligere kasserer i LSHK. Klubben har vært inaktiv i flere år, og ble nå besluttet oppløst. Tidligere ble det i klubben besluttet at, ved en eventuell oppløsning av klubben, skulle en eventuell restbeholdning overføres til NHF, hvor det skal gå til ungdomsrekruttering/ungdomsarbeid.

 

Styret bestemte at beløpet legges inn som gave til forbundet i regnskapet for 2022, og at beløpet brukes til å fremme juniordeltakelse innen Norges havfiskeforbund. Styret vil videreføre fri innmelding av juniordeltakere i forbundet, og fortsette praksisen med å gi vinner av gull i juniorklassen under NM gratis deltakelse ved NM påfølgende år.

 

Styret ønsker å rette en stor takk til klubben for den generøse gaven, og håper at den kan komme mange juniormedlemmer til glede i framtiden!

 

 1. Sponsorer

 

Styret v/styreleder vil jobbe med å skaffe flere sponsorer til forbundet.

 

 1. Forslag til nye æresmedlemmer/ hederstegn

 

Styret har ikke mottatt forslag til nye æresmedlemmer/ hederstegn.

 

 1. Årsberetning 2022 v/forbundsleder

 

Styreleder Are Andersen gikk igjennom årsberetningen for 2022 med styret.

 

 1. Eventuelt

 

 • Publiseringer fra Styret

Foruten blogginnlegg fra avholdte festivaler, har Styret lagt ut følgende dokumenter på hjemmesiden siden sist møte:

29.09.22: Referat fra styremøte i Egersund 01.09.22

24.10.22: Påminnelse om frist for søknad om å avholde NC i 2023

30.11.22: Påminnelse om LK/ GF 2023

22.12.22: Julehilsen fra Styret

10.01.23: Informasjon om arkivering av NM-merker, og publisering av disse

 

 • Poengutregning for deltakere uten fangst på NC- festivaler

De siste årene er det blitt registrert at flere fiskere har “blanket”/ ikke fått tellende fisk ved NC festivaler. Styret har blitt informert at det er litt usikkerhet i forhold til hvordan dette regnes ut plasseringsmessig i Norgescupen – skal en fortsatt få plasspoeng selv om en ikke fikk fisk og har fullført konkurransen? Det var enighet om at det er naturlig at fiskere som ikke får fangst/ 0 poeng ikke får en plassering i NC for den dagen. Det er dette som har vært vanlig praksis, og det ble ikke sett på som nødvendig å få dette inn i regelverket.

 

 • Skal det tillates reklame på NHF sin facebook-side?

Styret registrerer at det i noen tilfeller er blitt lagt ut reklameartikler på forbundets facebook-side. Styret ønsker at kommersielle aktører som ønsker å publisere reklamerelaterte artikler på siden først tar kontakt med hovedstyret. Reklame på facebook-siden skal kun være fra våre sponsorer.

 

 • Innsending av påmeldingslister til webansvarlig

Webansvarlig i NHF ønsker at påmeldingslistene sendes ham, slik at de kan sjekkes opp mot medlemsnummer og klasse før festivalen avholdes. Dette for å unngå feil i listene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde Skiffard,

Sekretær NHF

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg