Sammendrag av referat fra styremøte 23-24.01.21

Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

Tid: 10.00 – 17.00 og 10.00 – 13.00

Tilstede: Are Andersen, Hilde Skiffard, Richard Sjursen, Håkon Taranger og Trond-Roger Larsen.

 

Forbundsleder Roar Sandvoll trakk seg som leder i forbundet 27.10.20, i protest mot styrets behandling av et brudd på konkurransereglene under festivalen i Holmestrand. Nestleder Are Andersen trer inn som midlertidig leder fram mot GF i 2021.

 

Saker:

 

 1. Referat fra forrige styremøte

 

Referatet fra styremøtet i Halden 26.09.20 ble gjennomgått og diskutert.

 

Hjemmesideansvarlig Håkon Taranger har sett nærmere på muligheten for en varsellyd for mobiltelefon når det legges ut oppdateringer slik som nyhetsbrev og NC oppdateringer på hjemmesiden. Dette er dessverre ikke en egen funksjon. Mailvarslingen ble fjernet av forrige webansvarlig, men er nå lagt ut igjen. Hvis man har stilt inn mobilen slik at den varsler når man får mail, vil dette gi samme funksjon. Websiden er fortsatt ikke veldig mobilvennlig, men det varierer fra de forskjellige mobilfabrikatene.

 

Styret lar saken angående digitalisering av tøymerker ligge til ny leder er valgt inn i styret.

 

 1. Post ut og inn

 

27.10.20 – Mail fra Roar Sandvoll (SDSFC) angående utmelding fra styret

Styret mottok 27.10.20 mail fra styreleder Roar Sandvoll om at han trekker seg som forbundsleder med øyeblikkelig virkning, på bakgrunn av hendelsen i Holmestrand og hvordan dette ble håndtert i etterkant. Styret synes dette var trist, takket Sandvoll for godt samarbeid og ønsket Are Andersen velkommen som midlertidig leder fram mot GF 2021.

 

02.11.20 – Mail fra Roar Sandvoll (SDSFC) angående norgescupfestivaler i 2021.

Styret mottok 02.11.20 mail fra Roar Sandvoll (SDSFC), der han informerte om klubbene som er medlem i NHF og status for NC festivaler i 2021. Styret har besvart mailen.

30.12.20 – Mail fra Roar Sandvoll (SDSFC) angående feil i avstemning under GF/LK

Midlertidig styreleder Are Andersen mottok 30.12.20 mail fra Roar Sandvoll (SDSFC), der det ble påpekt at det ved GF i 2017, 2018, 2019 og 2020 er brukt alminnelig flertall ved avstemning av konkurranseregler, da det riktige skulle vært 2/3 avstemming. Styret har besvart mailen.

 

06.01.21 – Mail fra Knut Elgrud (Oslo HK) angående NC lista for senior i 2020

Styret mottok 06.01.21 mail fra Knut Elgrud (Oslo HK), der han etterlyste sitt navn på NC lista for 2020. Webansvarlig Håkon Taranger besvarte mailen 06.01.21. Feilen kom av at Elgrud lå inne med feil etternavn, Elgerud.

 

 1. Norgescupen status 2021

 

Styret har mottatt søknader fra 11 klubber som ønsker å arrangere NC-festival i 2021. Totalt vil det bli arrangert 27 konkurransedager.

 

Leder Are Andersen gikk igjennom årets terminliste. Til tross for utfordringene i forhold til Covid-19 situasjonen i samfunnet, ser det ut som om klubbene er positive til at det skal kunne avholdes festivaler i 2021. I 2020 ble 16 festivaler gjennomført, mens 13 ble avlyst. I lys av situasjonen, er styret veldig fornøyd med dette, og takker alle arrangørene for vel gjennomførte festivaler!

 

Styret har mottatt bekymring fra enkelte medlemmer angående gjennomføring av festivaler i årets første semester. Hvis ikke avholdelse av festivalen bryter direkte med regjeringens vedtak med hensyn til smittevern, avstand, samling av personer, utreiseforbud som påvirker medlemmer fra en spesifikk landsdel etc., kommer ikke styret til å avlyse NC arrangementer. Det må være opp til den enkelte klubb å avgjøre om festivalen kan avholdes i forhold til myndighetenes innstillinger.

Styret vil ha en tett dialog med arrangør i forbindelse med avvikling eller eventuell avlysning av arrangementet.

 

 1. Saker til Lederkonferansen 2021

 

Styret har ikke mottatt saker til behandling på lederkonferansen, men vil selv presentere noen tema til diskusjon. Disse framkommer i innkallingen til LK/GF 2021.

 

 1. Innkomne forslag til Generalforsamling 2021

 

Styret har mottatt 9 ordinære forslag til GF 2021:

SDSFC – Endringsforslag vedtektene § 13. Beslutningsprosess                                                              

SDSFC – Endringsforslag vedtektene § 14. Oppløsning av forbundet                                                   

 

SDSFC Endringsforslag Konkurransereglene 4.1 – Regelbrudd og konsekvens                               

SDSFC Endringsforslag Konkurransereglene 8.3 – Fiske fra drivende båt                                        

SDSFC Endringsforslag Konkurransereglene 9.1 – Protestkomitéens funksjon                              

SDSFC Endringsforslag Konkurransereglene 9.2 – Tidsfrist for innrapportering av protest          

SDSFC Endringsforslag Konkurransereglene 9.3 – Overflødig setning fjernes                                   

SDSFC Endringsforslag Konkurransereglene 9.5 – Anking av p.komitéens avgjørelse til NHF       

Styret har i tillegg mottatt 12 forslag til endringer i regelverket gjeldende kun for NC festivaler i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark:

 

Trondheim HK – Endringsforslag Konkurransereglene 1.2 – 8. Catch and release                             

Trondheim HK – Endringsforslag Konkurransereglene 1.2 – 15. Vekt på søkke/ pilk                        

Trondheim HK – Endringsforslag Konkurransereglene 2.1 – båttrekking                                            

Trondheim HK – Endringsforslag Konkurransereglene 2.1 – 4-mannslag og 3-mannslag                 

Trondheim HK – Endringsforslag Konkurransereglene 2.1 – 3-mannslag på samme båt                 

Trondheim HK – Endringsforslag Konkurransereglene 2.3 – Fiske på samme båt flere dager       

Trondheim HK – Endringsforslag Konkurransereglene 3.19 – Begrensning av deltakere                  

                                                                                                            (nytt underpunkt)

Trondheim HK – Endringsforslag Konkurransereglene 3.20 – Fordeling av fangst (nytt u.punkt)  

Trondheim HK – Endringsforslag Konkurransereglene 3.21 – premiering (nytt underpunkt)         

Trondheim HK – Endringsforslag Konkurransereglene 8.1 – Medlemskap i NHF for dame og jr.   

Trondheim HK – Endringsforslag Konkurransereglene 8.2 – Lagkonkurranse                                    

Trondheim HK – Endringsforslag Konkurransereglene 8.12 – Fordeling av fisk                                 

 

 1. Styrets forslag til Generalforsamling 2021

 

Styret vil legge fram 5 forslag til avstemning på GF 2021:

 

Endringsforslag Konkurransereglene 1.2 – 8. Informasjon angående Catch & Release

Endringsforslag Konkurransereglene 1.2 – 16. Fordeling av fangst (nytt underpunkt)

Endringsforslag Konkurransereglene 8.12 – Fordeling av fangst

Endringsforslag Konkurransereglene 8.13 – Øvre grense for påmelding (nytt underpunkt)

Endringsforslag Konkurransereglene 8.13 – Kvalitetssikring av 8.13 (nytt underpunkt)

 

 1. Regnskap for 2020

 

Kasserer Richard Sjursen gikk igjennom forbundets regnskap for 2020.

 

Regnskapet viste et årsresultat på kr. – 13.954,-

Resultatet skyldes nedgang i medlemsantall og avlysning av festivaler, med medfølgende nedgang i innbetalt kontingent og festivalavgift.

 

 1. Budsjett for 2021

 

Styret satt opp forbundets budsjett for 2021.

 

Styret vil fremme forslag på LK 2021 om det er interesse for en ordning der forbundet sponser norgescuppremier i form av plaketter eller lignende premiering til klassevinnere i de individuelle NC festivalene. En eventuell sum vil bli fastsatt av forsamlingen.

 

Hvis alle festivalene gjennomføres, vil det bli skrevet 27 blogger i 2021, hver til en godtgjøring på kr. 500,-. Styret vil ha en diskusjon rundt kvaliteten på disse under LK, da de varierer svært med henhold til tekst, bilder og utforming.

 

Budsjettet for 2021 ble satt opp som et plussbudsjett med et årsresultat på 14.000,-

 

 1. Årsberetning v/forbundsleder

 

Styreleder Are Andersen gikk igjennom årsberetningen for 2020 med styret.

Det ble foretatt et par kosmetiske rettelser, ellers var styremedlemmene fornøyd med beretningen, og synes den ga et godt innblikk i året som var.

 

 1. Hjemmesiden

 

Webansvarlig Håkon Taranger gikk igjennom hjemmesiden sammen med resten av styret, og det ble påpekt et par ting som burde rettes opp.

Styret er svært fornøyd med Tarangers innsats med NC resultat-føring og generelt vedlikehold av hjemmesiden!

 

Det ble kommentert at Akershus HK mangler logo på forsiden, noe som må skaffes.

 

Sekretær Hilde Skiffard tilbød å sende Taranger nye bilder til rullering på forsiden før LG/GF 2021.

 

Det var enighet om at “Historikk Norgescup”, som til nå har ligget under fanen “NORGESCUP”, flyttes under fanen “HISTORIKK”.

 

Det ble kommentert at “Historikk Styret” måtte oppdateres med årene 19/20 og 20/21. Taranger ser på dette.

 

Det var enighet om å fjerne siste linjen i HMS planen (“Brett opp ermene…”), da denne ikke har betydning for dokumentet.

 

Kasserer Richard Sjursen etterlyste en oversikt over antall medlemmer og klubber i forbindelse med medlemslisten.

 

På skjemaet for innrapportering av medlemmer var det enighet om at det må opplyses at ikke skal betales kontingent for juniormedlemmer til NHF.

 

 

 1. Eventuelt

 

 

 

Var Walther Søyland forbundets første æresmedlem?

Styret har registrert at Walther Søyland ikke står listen over æresmedlemmer på forbundets hjemmeside. Styreleder Are Andersen har hatt samtale med æresmedlemmene Sigurd J. Johnsen og Fred Mørstad, som begge var sikre på at Søyland ble meldt inn som æresmedlem i 1991, i forbindelse med et arrangement eller jubileum.

Etter et dypdykk i arkivet, kan sekretær bekrefte at Søyland ble tildelt æresmedlemskap i 1991, mest sannsynlig under NM i tynnline som ble avholdt i Stavanger det året.

 

En grunn til at Søyland ikke har kommet med på listen da den ble opprettet, kan være at han er gått bort, og at det ble vurdert at kun de nålevende æresmedlemmene skulle nevnes. Styret mener imidlertid at listen skal inneholde alle forbundets æresmedlemmer, og at det opplyses dato for medlemmets bortgang. Søylands betydning for havfiskesporten og forbundet var enorm, og han er en viktig del av NHF`s historie.

 

Webansvarlig oppdaterer listen med Søylands navn, og ser om det kan skaffes til veie et bilde av ham.

 

Gjennomføring av GF/LK 2021

Da samfunnet fortsatt ikke er helt fungerende som normalt grunnet Covid-19 situasjonen, har styret sett på fire mulige gjennomføringer av det kommende GF:

 

 1. GF gjennomføres som normalt med det antall delegater klubben ønsker/ har rett til å sende.
 2. GF gjennomføres med ett delegat fra hver klubb. Dette vil maksimum medføre 17 + 5 (styret) delegater.
 3. GF gjennomføres via en web-basert løsning, slik som Teams, Skype o.l.
 4. GF utsettes til Mai eller høsten, alt etter hvordan situasjonen er.

 

Styret ønsker å vente til medio februar før en endelig avgjørelse tas, og da vil myndighetenes anbefalinger bli vektlagt.

Styret har publisert et innlegg angående dette på forbundets hjemmeside 26.01.21.

 

 

Neste styremøte vil bli avholdt i forbindelse med GF/ LK 2021, hvis arrangementet blir gjennomført.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde Skiffard,

Sekretær NHF

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg