Sammendrag fra Styremøte/ Innføring i WordPress 02.03.18

Sted: Hummeren Hotell, Tananger
Tid: kl. 10.00 – 16.00
Tilstede: Roar Sandvoll (SDSFC), Richard Sjursen (Oslo HK), Hilde Skiffard (Oslo HK), Are Andersen  (Torungen HK)  og Carl Stiegler (Båstad HK).

Vanligvis avholder forbundsstyret ett ordinært styremøte i forkant av LK/GF. Styret valgte denne gang å bruke tiden på opplæring i bruk av hjemmesiden. Webansvarlig  Carl Stiegler stilte opp og videreformidlet sine kunnskaper på en utmerket måte.

Møtets formål var at styremedlemmene skulle få en innføring i hvordan en legger ut bilder og dokumenter på hjemmesiden via WordPress. Stiegler ga styret en grundig innføring i hvordan å utføre enkle handlinger i programmet, slik som å legge ut bilder til slideshowet på forsiden, samt hvordan å legge ut enkle tekstdokumenter.

I samråd med styret, ble det gjort flere endringer på hjemmesiden.

Her er noen av endringene som ble gjennomført:

  1. Bildene som rullerer på forsiden ble byttet ut med bilder av nyere dato.
  2. Noen av menyene ble gitt nye navn, og innholdet i disse ble fordelt på en mer fornuftig måte.
  3. Skjema for egenvurdering av festival ligger fortsatt ute, men teksten om at det skal sendes forbundet ble fjernet, da dette ikke lenger er et krav fra NHF.
  4. Logoen til sponsorene ble flyttet lenger opp på siden, slik at de kommer mer tydelig fram.

Styret takker Stiegler for innføringen, og den gode jobben han gjør med å vedlikeholde hjemmesiden.

Styret håper medlemmene ser forbedringene, og vi ønsker tilbakemeldinger fra dere.

 

Hilde Skiffard,

Sekretær NHF

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg