Ski Havfiskeklubb

Ski Havfiskeklubb

Verv Fornavn Etternavn E-post adresse Telefon
Leder Martin Gundersen martin.skihk@fibernett.net 92807898
Nestleder Marius Holm Hansen mariusholmhansen@gmail.com 93423722
Sekretær
Kasserer Carsten Stryhn carsten.stryhn@gmail.com 41476532
Styremedlem
Styremedlem
Vara medlem