Sørøya Havfiskeklubb

 

 

Klubbens navn Sørøya Havfiskeklubb
Nettside http://www.soroyhavfiskeklubb.no/
Facebook www.facebook.com/Soroy.Havfiskeklubb
Kontakt epost post@soroyhavfiskeklubb.no 
Postadresse Sørøya havfiskeklubb
 C/O Kenneth Fagerheim.
Myrveien 17
9590 Hasvik

 

 

 

 

Styrets sammensetning:
Verv Fornavn Etternavn E-post Telefon
Leder Kenneth Fagerheim leder@soroyhavfiskeklubb.no 40041928
Nestleder Roy Mienna nestleder@soroyhavfiskeklubb.no 40201111
Sekretær Merete Angell merete@soroyhavfiskeklubb.no 99409029
Kasserer
Styremedlem Marlene A Jakobsen Marlene@soroyhavfiskeklubb.no 95731792
Styremedlem Frode Gudmund Brattfjord Frode@soroyhavfiskeklubb.no 90511274
Styremedlem Daniel Andersen daniel@soroyhavfiskeklubb.no 92650558
Styremedlem Ellen Pedersen 97009495
Vara medlem Nils Jørgen Lindh nilsjorgen@soroyhavfiskeklubb.no 90502312
Vara medlem Geir Adelsetn Iversen geir@soroyhavfiskeklubb.no 91319843
Vara medlem Gøran Angell Brattfjord 99167051