Varsel om medlemskap

Hei alle sammen

Forbundsleder vil på vegne av styret sette fokus på NHF vedtekter om medlemskap. Her er første del av paragraf 5 med en viktig setning som er behørig både uthevet og understreket.

  • 5. Medlemskap

Alle norske havfiskeklubber/-foreninger og havfiskegrupper kan bli medlem av Norges Havfiskeforbund. Klubber/foreninger og grupper med over 10 (ti) medlemmer kan være representert på NHF’s generalforsamling. Alle klubbens medlemmer skal meldes inn som A-medlemmer i NHF. Det er kun lov å være A-medlem av 1 (en) havfiskeklubb. Som medlem kan man delta for sin klubb på festivaler og Norgesmesterskapene. Det kan derimot gis anledning til å være medlem av andre klubber, men da som et B-medlem. Som B-medlem kan man bare delta på interne klubbturer. Det er også adgang til å tegne individuelt medlemskap, som gir fulle rettigheter, unntatt deltagelse i forbundets generalforsamling. Søkere om individuelt medlemskap skal først gjøres oppmerksom på eventuelle havfiskeklubber i vedkommendes distrikt.

Der mumles i gangene om at der er klubber i flertall som ikke melder inn alle sine medlemmer. Forbundsleder håper dette ikke medfører riktighet.  Skulle det imidlertid vise seg at så er tilfelle kan dette få konsekvenser for klubben(e). Nedenunder presenterer styret en oversikt per dags dato og henviser videre til oppdatert medlemsliste på hjemmesiden.

 

Medlemmene fordeler seg slik :

Herrer Damer Senior Junior Totalt
Akershus 1 4 5
Bergen 33 5 11 1 50
Bjørgvin 8 8
Botne 8 6 14
Båstad 11 2 9 2 24
Fredrikshald 15 1 10 1 27
Harstad 11 5 12 1 29
Nordfjord 3 1 6 10
Nord-Jæren 16 3 20 39
Nordvegen 33 1 4 1 39
Oslo 24 5 20 1 50
Sarpsborg 9 2 15 2 28
Ski 11 3 6 1 21
SDSFC 32 6 15 2 55
Torungen 23 1 13 3 40
Tromsø 2 4 6
Trondheim 37 9 16 1 63
Totalt 276 45 171 16 508

Det burde være unødvendig å forklare hvorfor det er viktig at klubbene solidarisk melder inn alle sine medlemmer. Styret vurderer å sette dette opp som tema på neste års ledersamling.

Forbundslederen takker for oppmerksomheten, og håper at mumling i gangene og usikkerhet rundt dette tema kan opphøre.

Med vennlig hilsen på vegne av styret

Roar Sandvoll

 

 

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg

Sommerhilsen

Hei alle havfiskevenner. Her er en liten sommerhilsen fra styret til dere alle midt i ferien. Jeg håper alle har det bra og at dere

Les videre »